Sökning: "Åsa Ramberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Åsa Ramberg.

 1. 1. Pine production comparison : production potential of Loblolly pine (Pinus taeda) and Slash pine (Pinus elliottii) in the southeastern USA in relation to initial density and forest management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Åsa Ramberg; [2019]
  Nyckelord :Loblolly pine; Slash pine; Scots pine; management intensity; planting density;

  Sammanfattning : The southeastern (SE) United States (US) produces more industrial timber than any other region in the world. Pine plantations in the southern US have increased from 1.8 million acres (728,400 ha) in the beginning of the 1950’s to 32 million acres (13 million ha) in the beginning of the 21st century, and cover 17 % of the forest land. LÄS MER

 2. 2. Avtalsslut de lege lata och de lege ferenda - en studie av avtalsslut enligt Principles of European Contract Law och svensk avtalsrätt med utgångspunkt i diskussionerna om gemensam avtalsrätt inom Europeiska unionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Åsa Samuelsson; [2003]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; Civilrätt; oklassificerad; EG-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avtalsrätten är just nu ett högaktuellt ämne både på EU-nivå och i Sverige. EU började intressera sig för avtalsrätten redan under 1980-talet. LÄS MER