Sökning: "Åsa Richard"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Åsa Richard.

 1. 1. Går det att jämföra hållbarhetsredovisningar? : En diskursanalys av tre företags hållbarhetsredovisningar inom bygg- och fastighetsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Åsa Fagervall; Richard Granström; [2020]
  Nyckelord :comparability; discourse analysis; institutional theory; rhetoric; sustainability; sustainability report; diskursanalys; hållbarhet; hållbarhetsredovisning; institutionell teori; jämförbarhet; retorik;

  Sammanfattning : The establishment of sustainability reports has become more prominent among companies the last decades as well as the demand to be able to compare these reports. There are many variables which affect the comparability of sustainability reports, partly the difficulty with the actual definition of the term sustainability as well as the lack of regulations and directives regarding the matter. LÄS MER

 2. 2. Förändrade fruktsamhetsmönster i Europa: Är kohortstorlek en förklaring? : En studie av Easterlinhypotesen, tillämpad på åtta Europeiska länder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetSociologiska institutionen; Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetSociologiska institutionen

  Författare :Kristina Hatzipavlou Gabrielsson; Åsa Karphammar; [2009]
  Nyckelord :Fruktsamhet; Kohortstorlek; Easterlin; Chesnais; Den Andra Demografiska Transitionen;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har ägnat sig åt att försöka förklara det sjunkande barnafödandet i Europa. En av dessa forskare, Richard Easterlin, har format en hypotes där han menar att förklaringen ligger i ett samband mellan kohortstorlek och fruktsamhet. LÄS MER

 3. 3. Flexibilitetens konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Åsa Bergman; Karin Lidén; [2009]
  Nyckelord :arbetsflexibilitet; flexibla organisationer; individuella upplevelser; kortsiktighetsprincip; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: Flexibiliseringen av arbetslivet har påverkat och ändrat arbetsförhållandena för människor. I den här studien undersöker vi arbetsflexibilitetens konsekvenser så som de upplevs av enskilda individer i arbeten som innebär en frihet vad gäller arbetstider, distansarbete och eget ansvar. LÄS MER

 4. 4. Att skapa ett program : Richard Berghs Nordisk sommarkväll (1899-1900) genom historien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Åsa Örtengren; [2006]
  Nyckelord :Richard Bergh; Nordisk sommarkväll; konstvetenskap; nationalromantik; nation; Nortern light; utställning; receptionshistoria;

  Sammanfattning : Nordic Summer Evening is a theoretical painting, today an important icon of Nordic art from the turn of the century. The purpose of this essay is to analyse the painting, and to investigate and identify its declaration of program, and in a wider context, the emergence of a program of the nationalistic art at the turn of the last century. LÄS MER

 5. 5. Tusen motstridiga röster : Tvära kast, djupa tröstlösa lidanden, och extrema sinnestillstånd i noveller av Ulla Bjerne

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Åsa Sarachu; [2005]
  Nyckelord :Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This study examines four short stories- “Gudarnes like”, “Vänner”, “Lolo” and “Kvinnor” - in a novel called Upptäckter written by Ulla Bjerne in 1918. My aim has been to study whether Bjerne in these stories writes from a New Woman- position. LÄS MER