Sökning: "Åsa Söderlind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Söderlind.

  1. 1. Biblioteksprojektet : en utvärdering av ett samarbetsprojekt mellan Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Sveriges Författarförbund (SFF) och Folkbibliotek

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Åsa Söderlind; Eivor Wikström; [1996]
    Nyckelord :folkbildning; folkbibliotek; studieförbund; cirkelledarutbildning; Arbetarnas Bildningsförbund ABF ; Studieförbundet Vuxenskolan; Sveriges Författarförbund; biblioteksprojekt;

    Sammanfattning : The paper is a research of"The Library project", a three-year collaboration project betweenArbetarnas Bildningsforbund, Studieförbundet Vuxenskolan, Sveriges Författarförbund and public libraries at 14 places in Sweden.The goal of the project is to find new forms for collaboration between libraries, authors and organisations for adult eduacation under the motto "two branches of the same education tree". LÄS MER