Sökning: "Åsa Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Åsa Samuelsson.

 1. 1. En övergång till 3D-dokumentation av fjärrvärmenätet i Gävle : En konverteringsmetod utarbetad till Gävle Energi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Åsa Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :GIS; 3D-dokumentation; fjärrvärmenät; höjdmodell; konverteringsmetod; noggrannhet.;

  Sammanfattning : Efterfrågan på GIS i kombination med 3D ökar stadigt. Att dokumentera och visualisera i 3D ger många fördelar. Visualiseringar i 3D är ofta enklare att tolka än 2D-visualiseringar och de är dessutom bättre på att återge olika objekts topologiska förhållande till varandra. LÄS MER

 2. 2. Att misstänka barnmisshandel : – en intervjustudie om BVC-sjuksköterskans upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christel Samuelsson; Jessica Nyberg; [2014]
  Nyckelord :child abuse; Child health nurses; experience; report; support; Anmälan; Barnmisshandel; BVC-sjuksköterska; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Titel: Att misstänka barnmisshandel- en intervjustudie om BVC-sjuksköterskans upplevelser Kurs: Vårdvetenskap, självständigt arbete (magister) med inriktning mot distriktssköterska, 15 högskolepoäng Sidantal: 36 sidor Författare: Jessica Nyberg & Christel Samuelsson Handledare: Åsa Roxberg Examinator: Eva Benzein   Bakgrund: Barnmisshandel kan ge psykiska och fysiska men för resten av livet. Då BVC-sjuksköterskan är nyckelpersonen i barnhälsovårdens arbete har hon en viktig roll i att förebygga och upptäcka barn som utsätts för misshandel. LÄS MER

 3. 3. Att vara tonåring och delta i ett familjebehandlingssamtal: Nio ungdomars berättelser om sina erfarenheter.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Åsa Samuelsson; Sun Kratz-Frisk; [2012]
  Nyckelord :alliance; adolescent; sense of coherence; family therapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : This study examines nine adolescents’ idiosyncratic experiences of one family therapy session. The treatments took place in the settings of community family treatment centers in northern Stockholm. Adolescents are referred to treatment in these settings for various reasons, mostly due to criminal behavior, drug use or behavioral problems. LÄS MER

 4. 4. Utbildning – men sen då?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

  Författare :Åsa Einarsson; Marie Samuelsson; [2009-01-07]
  Nyckelord :Kriminalvården; HOVIK-utbildning; lärande; arbetslag; reflektion; diskussion;

  Sammanfattning : BakgrundDenna undersökning är en del i utvärderingen av en utbildningssatsning, HOVIK – hot ochvåld i Kriminalvården, som Kriminalvården genomfört under 2007. Målet var att skapa enbättre arbetsmiljö genom att förebygga hot- och våldssituationer och därigenom minskasjukskrivningstalen. LÄS MER

 5. 5. Eget arbete, Några lärares erfarenheter av elevens enskilda arbete i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Frida Bartlett; Åsa Samuelsson; [2009]
  Nyckelord :planering; ansvar; motivation; utveckling;

  Sammanfattning : BAKGRUND:Som lärarstudenter har vi fått se olika arbetsformer av eget arbete. Eget arbete är ettarbetssätt där eleverna arbetar individuellt med olika ämnen där eleven själv planerar och taransvar för de uppgifter som han eller hon ska göra. LÄS MER