Sökning: "Åsa Sundström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Åsa Sundström.

 1. 1. Response to intervention (RTI) i grundskolan. En systematisk litteraturstudie kring förutsättningar och hinder för implementering i motsvarande svenskt lågstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Åsa Sundström; [2024-02-20]
  Nyckelord :grundskola; stödinsatser; RTI; Implementering; specialpedagog;

  Sammanfattning : Särskilt stöd sätts fortfarande in för sent i Sveriges grundskolor och mycket tyder på att skolor har svårt att hitta fungerande rutiner för detta arbete. Response to intervention är ett ramverk för stödinsatser som utarbetats i USA för att säkerställa tidig identifiering och stöd för elever som riskerar svårigheter i sin kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Det får räcka med kvinnligt självförsvar, dags för manligt självansvar! : En kvalitativ textanalys av hur MeToo-rörelsen framats av Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara-Maria Dahlström; Åsa Sundström; [2018]
  Nyckelord :#metoo; framing; hegemoni;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att visa på hur Dagens Nyheter har valt att frama MeToo-rörelsen och de problem med sexuella trakasserier och övergrepp som rörelsen lyft. Därtill vill vi specifikt belysa hur män framats inom ramen för #metoo. LÄS MER

 3. 3. Förmaksflimmer : Hur påverkas livskvaliteten?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Åse Sundström; Åsa Skarpnord; Ulrika Svensson; [2013]
  Nyckelord :Förmaksflimmer; Livskvalitet; Litteraturstudie; Egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning och förekommer hos 1-2% av befolkningen. Många upplever både oro och stress över sin sjukdom och att de saknar information och stöd för att hantera sin situation. Förmaksflimmer upplevs ofta ha negativ inverkan på patientens livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Populärfilm i undervisningen : en handledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Åsa Sundström; [2006]
  Nyckelord :religionsdidaktik; undervisning; film; livsåskådning; livsfrågor; existentiella frågor; filmanalys; filmupplevelse;

  Sammanfattning : I filmens värld lär vi oss vad som är ont och vad som är gott, vilka dygderna är i vår tid, vilka ideal vi lever efter. Vad som är rätt att säga och tänka lär vi oss i filmens magiska värld. LÄS MER

 5. 5. Håkon den godes saga : en studie av den fornskandinaviska kultens aktörer

  Kandidat-uppsats, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Åsa Sundström; [2005]
  Nyckelord :vikingatidens religion; Håkon den gode; blota; offer; kult; kultfunktionär; dryckesoffer; libation; spisoffer; gästabud; vikingatiden; offerfest; saga;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka litteraturen efter agenterna och deras handlingar vid de religiösa sammankomsterna, i Tröndelag, så som det beskrivs av Snorre Sturlason i ”Håkon den Godes saga” Följande frågor fokuseras: Hur ser det rituella gästabudet ut i Snorres text? Vilka var det som agerade i den fornskandinaviska kulten och varför? Vad säger källorna om rituella gästabud och kultfunktionärer? Speglar texten autentiska traditioner? .. LÄS MER