Sökning: "Åsa Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Åsa Svensson.

 1. 1. Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden : - En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnea Bengtsson; Åsa Svensson; [2020]
  Nyckelord :Destinationsbild; Mega-sportevenemang; Uppfattning;

  Sammanfattning : Titel: Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden – En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer Författare: Linnea Bengtsson och Åsa Svensson Handledare: Svante Andersson Examinator: Navid Ghannad Kurs: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp, internationella marknadsföringsföringsprogrammet, Högskolan i Halmstad, VT 2020. Centrala begrepp: Destinationsbild, mega-sportevenemang, uppfattning Syfte: Uppsatsen syftar på att undersöka och bidra med kunskap om mega-sportevenemang och dess påverkan på destinationsbilden. LÄS MER

 2. 2. Knutby - en ny värld : En religionsbeteendevetenskaplig analys av Sara Svensson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Viktor Jonasson; William Reidler; [2019]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; socialkonstruktivism; rollteori; våld; religion; religiösa rörelser; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : År 2004 riktades media mot tätorten Knutby i Uppsalas kommun i Sverige. Sara Svensson, en medlem i den lokala religiösa församlingen, hade skjutit två personer. Denna kvalitativa undersökning formades med hermeneutiken som metodansats. Med Peter L. LÄS MER

 3. 3. "Det är svårt att göra kurslitteratur sexigt" : En jämförelse mellan kunders och företags syn på värde genom digitalisering och innovation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johansson Amelia; Svensson Nils; [2018]
  Nyckelord :Värdeskapande; digitalisering; innovation; kurslitteratur; streaming;

  Sammanfattning : Titel: “Det är svårt att göra kurslitteratur sexigt” En jämförelse mellan kunders och företags syn på värde genom digitalisering och innovation   Författare: Amelia Johansson och Nils Svensson Handledare: Åsa Lindström Examinator: Christine Tidåsen Kurs: Examensarbete 15hp, Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2018.   Forskningsfråga: Hur ser värdeskapande inom kurslitteratur ut hos kunden jämfört med företagen och hur ser de olika parterna på digitalisering och framtida innovationer som en möjlighet att påverka kundvärdet? Bakgrund och problemområde: 2007 var det endast hälften av alla högskolestudenter som köpte den obligatoriska kurslitteraturen då resten inte ansåg att de hade råd. LÄS MER

 4. 4. Talk Moves i matematiska samtal : En kvalitativ studie om samtalsstrategier i matematisk problemlösning med elever i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Åsa Larsson; Annie Svensson; [2018]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; kommunikation; samtalsstrategier; Talk Moves; utforskande samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att elever ska bli kreativa matematiska problemlösare måste de ges möjlighet att utveckla sin förmåga att föra samtal där resonemangsförmågan kommer till uttryck. Om elever får möjlighet att kritiskt, konstruktivt värdera och kritisera sina egna och andras lösningar kan eleverna utveckla en fördjupad kunskap i matematisk problemlösning. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning - ett begrepp under utveckling?En forskningsöversikt som analyserar begreppetformativ bedömning i förhållande till formativ undervisning.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ingrid Palmgren; Agnes Svensson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Författarnas syfte med denna forskningsöversikt är att undersöka hur formativ undervisning förhåller sig till formativ bedömning. De redogör för begreppen formativ undervisning samt formativ bedömning i ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv. LÄS MER