Sökning: "Åsa Törnqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Åsa Törnqvist.

 1. 1. Ungdomars tal om hot, våld och utsatthet – ett försök till diskursanalys

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Åsa-Lena Björk; Mikaela Törnqvist; [2010-04-22]
  Nyckelord :Ungdomar; våld; hot; utsatthet; brottsoffer; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att belysa ungdomars uppfattningar och erfarenheter av våld, hot och utsatthet samt hur ungdomar hanterar dessa situationer. Undersökningen har haft för avsikt att se till ungdomarnas diskurser avseende våld, hot, utsatthet och hjälpsökande. LÄS MER

 2. 2. Privat praktiserande sjukgymnaster : En studie om företagande, identitet och marknadsföringsstrategier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Åsa Ekman; Sara Höög; Ellinor Törnqvist; [2010]
  Nyckelord :småföretagande; entreprenörskap; sjukgymnast; identitet; word of mouth; nätverk;

  Sammanfattning : Eftersom den offentliga sektorn blir mer och mer privatiserad väcktes vårt intresse för att studera entreprenörskap inom detta område. Genom att konkurrensutsätta olika delar inom den offentliga sektorn öppnar det upp för nya privata aktörer. LÄS MER