Sökning: "Åsa Trygg"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Åsa Trygg.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av medkännande omvårdnad : Konsekvenser, svårigheter och främjande faktorer

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Åsa Pierrina Lindstedt; Julia Trygg; [2020]
  Nyckelord :compassion; compassionate nursing care; experiences; nurse; nursing care; erfarenheter; medkännande omvårdnad; medkänsla; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medkänsla är en viktig del av omvårdnaden och en egenskap sjuksköterskan förväntas ha. Medkännande omvårdnad innebär ett moraliskt agerande där aktiva handlingar avser att lindra lidande, vilket möjliggör ett partnerskap grundat på tillit mellan patienten och sjuksköterskan. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV ATT ENGAGERA NÄRSTÅENDE SOM EN DEL AV OMVÅRDNADEN INOM PSYKIATRISK SLUTENVÅRD

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Åsa Kumlien; Tony Johansson; [2020]
  Nyckelord :erfarenhet; närstående; psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; slutenvård.; experience; relatives; psychiatric nursing; nurse; inpatient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående till personer som drabbats av psykisk sjukdom beskrivs i litteraturen som en tillgång i planeringen av den psykiatriska omvårdnaden. De närstående anses också kunna vara ett stöd i återhämtningen för personen som drabbats. Trots detta upplever närstående ibland att de inte får vara en del av vården. LÄS MER

 3. 3. Att se barnet : Ögonsjuksköterskans upplevelse av att bemöta och vårda barn vid en ögonakutmottagning

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lisa Nilsson; Åsa Tabuteau; [2020]
  Nyckelord :Children; eye emergency; ophthalmic nurse; participation; patient centered care; Barn; delaktighet; personcentrerad vård; ögonakutmottagning; ögonsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ögonsjuksköterskan möter såväl vuxna som barn inom ögonsjukvården, dock saknas studier som behandlar ögonsjuksköterskans erfarenhet av att vårda barn. Vikten av att anpassa bemötande och kommunikation till barnets ålder och mognadsnivå samt göra dem delaktiga i vården poängteras såväl i svensk lagstiftning som i studier. LÄS MER

 4. 4. När graviditeten blir patologisk : kvinnors upplevelse och faktorer som påverkar livskvalitén när graviditeten blir en gestational trofoblastsjukdom (GTD)

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Åsa Ekbom-Claesson; Kristina Kronestrand; [2018]
  Nyckelord :Trofoblastsjukdom; Oror; Lviskvaltiet; Ångest; Stöd;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Gestational trofoblastsjukdom (GTD) är en ovanlig sjukdom som drabbar kvinnor under eller efter en graviditet. Cirka 145 kvinnor drabbas årligen i Sverige av sjukdomen och av dem får cirka 12 kvinnor den maligna sorten som måste behandlas med cytostatika. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar SBAR patientsäkerheten?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Åsa Berglund; Erik Engström; [2018]
  Nyckelord :SBAR; Dokumentation; Patientsäkerhet; Överrapportering; Sukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation sker hela tiden inom hälso- och sjukvården. För att undvika att information ska försvinna vid kommunikation mellan vårdgivare kan det strukturerade kommunikationshjälpmedlet SBAR användas. LÄS MER