Sökning: "Åsa Trygg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Åsa Trygg.

 1. 1. När graviditeten blir patologisk : kvinnors upplevelse och faktorer som påverkar livskvalitén när graviditeten blir en gestational trofoblastsjukdom (GTD)

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Åsa Ekbom-Claesson; Kristina Kronestrand; [2018]
  Nyckelord :Trofoblastsjukdom; Oror; Lviskvaltiet; Ångest; Stöd;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Gestational trofoblastsjukdom (GTD) är en ovanlig sjukdom som drabbar kvinnor under eller efter en graviditet. Cirka 145 kvinnor drabbas årligen i Sverige av sjukdomen och av dem får cirka 12 kvinnor den maligna sorten som måste behandlas med cytostatika. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar SBAR patientsäkerheten?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Åsa Berglund; Erik Engström; [2018]
  Nyckelord :SBAR; Dokumentation; Patientsäkerhet; Överrapportering; Sukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation sker hela tiden inom hälso- och sjukvården. För att undvika att information ska försvinna vid kommunikation mellan vårdgivare kan det strukturerade kommunikationshjälpmedlet SBAR användas. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieungdomars anknytningsmönster och känsla av sammanhang i relation till betyg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Åsa Aspelin; [2018]
  Nyckelord :Anknytningsmönster; ASQ; känsla av sammanhang; SOC; betyg Attachment style; Sense of Coherence; School grade; Social Sciences;

  Sammanfattning : För att undersöka eventuella samband mellan skolungdomars anknytningsmönster, känsla av sammanhang (SOC) och skolresultat, gjordes en undersökning av fyra samhällsvetenskapsklasser i årskurs 2 på en gymnasieskola i södra Sverige, totalt 82 respondenter. Anknytningsmönster undersöktes med hjälp av den svenska versionen av ASQ-formuläret, SOC-29 användes för att fastställa nivån av känsla av sammanhang och betygsresultat i matematik, engelska och svenska samlades in för att mäta skolprestation. LÄS MER

 4. 4. Barndom och föräldraskap under belägring i asylprocessen : En fallstudie om pedagogers och asylsökande föräldrars upplevelser och erfarenheter av öppna förskolans inkluderingsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Åsa Jernström; [2018]
  Nyckelord :öppen förskola; asylsökande barnfamiljer; inkludering och interkulturalitet.;

  Sammanfattning : Mitt syfte med denna studie var att utveckla kunskap om de undersökta öppna förskolornas riktade och pedagogiska arbete med inkludering av asylsökande barnfamiljer. Studien är kvalitativ och empiri har samlats in i en kommun som tagit emot en stor mängd asylsökande, utifrån sin befolkningsmängd. LÄS MER

 5. 5. Corrective emotional experience : förändringsmekanism i psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Helena Brännström; Åsa Lundbäck; [2016]
  Nyckelord :corrective emotional experience CEE ; anknytning; terapeutisk relation;

  Sammanfattning : Corrective emotional experience (CEE) innebär att patienten känslomässigt upplever och erfar nya och mer adaptiva sätt att möta tidigare, olösta konflikter i en trygg relation. Denna studie syftar till att undersöka och tydliggöravad ”corrective emotional experience” består i och vilka metoder som kan skapa sådana erfarenheter. LÄS MER