Sökning: "Åsa Viklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Åsa Viklund.

 1. 1. National Security, Gendered Insecurity : Feminist Perspectives on Militarism, Masculinities & Security

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Åsa Viklund; [2016]
  Nyckelord :Militarism; national security; hegemonic masculinities; gender; masculinity;

  Sammanfattning : I denna uppsats granskas militariserad säkerhet i relation till kvinnors osäkerhet. Uppsatsen genomsyras av ett genusperspektiv och berör skadliga sociala normer såsom våldsuttryck knutna till maskulinitetsideal, nationens betydelse, maskuliniseringen av den säkerhetspolitiska arenan och hur den Amerikanska armén använde sig av feminisering som förhörsmetod i det skandalomsusade Irakiska fängelset Abu Ghraib. LÄS MER

 2. 2. Maktelitens nätverk : En kartläggning över formella och informella nätverk i Piteå

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologi

  Författare :Åsa Viklund; [2005]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Maktelit; nätverk; Piteås maktelit; Ordenssällskap;

  Sammanfattning : Inom svensk samhällsvetenskap återfinns få elitstudier. Däremot har det varit vanligare i andra länder som USA, och i en känd studie av det amerikanska samhället hävdas att makten innehavs av en liten enhetlig grupp med starka inbördes band. LÄS MER