Sökning: "Åsa Waldau"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Åsa Waldau.

 1. 1. Fallna Filadelfia : En kvalitativ undersökning kring Knutby Filadelfias utveckling från en ”vanlig” Pingstförsamling till en så kallad ”sekt”

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Nagham Kourie; [2022]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; sekter; kulter; Knutby Filadelfia; hjärntvättning; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Knutby och Kristi brud : en diskursanalys av den kvinnliga brottslingen Kristi brud i tv-serien Knutby

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Felicia Samuelsson; Vanna Andersson; [2022]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Felicia Samuelsson, Vanna Andersson: ”Knutby och Kristi brud, en diskursanalys av den kvinnliga brottslingen Kristi brud i tv-serien Knutby”. Lunds Universitet: Inst. för kommunikation och medier, b-uppsats, vårtermin, 2022. LÄS MER

 3. 3. Inte som jag vill utan som du vill : En kvalitativ textanalys utifrån två berättelser av tidigare medlemmar i församlingen Knutby Filadelfia

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Molin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how two former members of the congregation Knutby Filadelfia describe Åsa Waldau's leadership and how the congregation stayed together through inclusion and exclusion. The former members are Linnéa Kuling and Peter Gembäck. Linnéa moved to Knutby and joined the congregation when she was four years old. LÄS MER

 4. 4. Knutby - en ny värld : En religionsbeteendevetenskaplig analys av Sara Svensson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Viktor Jonasson; William Reidler; [2019]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; socialkonstruktivism; rollteori; våld; religion; religiösa rörelser; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : År 2004 riktades media mot tätorten Knutby i Uppsalas kommun i Sverige. Sara Svensson, en medlem i den lokala religiösa församlingen, hade skjutit två personer. Denna kvalitativa undersökning formades med hermeneutiken som metodansats. Med Peter L. LÄS MER

 5. 5. Knutby och stockholmssyndromet. : En religionspsykologisk undersökning avstockholmssyndromets koppling till våld i religiösa rörelser.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Marcus Israelsson; [2014]
  Nyckelord :Knutby; Knutby Fildelfia; Stockholm Syndrome; religion; religious movements; violence; normalization; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : In January 2004 two members of the Pentecostal community Knutby Filadelfia in Uppsalamunicipality, Sweden, were shot by their fellow member Sara Svensson. With a qualitative hermeneutic case study as the principal method this essay takes on the task of not only investigating if and how Stockholm Syndrome can be used as a model for interpreting and understanding the violent incident in Knutby Filadelfia, but also to see if the unique characteristic of the Knutby incident can tell us something about Stockholm Syndrome as a model for understanding violence in religious movements. LÄS MER