Sökning: "Åsa Zander"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Åsa Zander.

 1. 1. Nuvarande forskningsläge för potentiella läkemedelskandidater vid behandling av kärnsymtom vid autism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Åsa Zander; [2018]
  Nyckelord :autism; autism spectrum disorder; ASD; drug candidates; current research; ongoing research; autism; autismspektrumtillstånd; AST; läkemedelskandidater; aktuell forskning; nuvarande forskningsläge;

  Sammanfattning : Autismspektrumtillstånd kännetecknas av kärnsymtomen stereotypa, repetitiva beteenden samt nedsatt förmåga att kunna hantera sociala relationer. Diagnostisering försvåras dock av att inga biomarkörer finns tillgängliga än. LÄS MER

 2. 2. Arbetets arkiv : en undersökning om arkivens roll inom arbetarrörelsens historieskrivning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Olof Risberg; [2016]
  Nyckelord :Uses of History; Hegemony; Archive; Labour movement Historiebruk; hegemoni; arkiv; arbetarrörelse; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is about how social movements write history. Sooner or later most social movements decide to write their own history, even though this is in no way included in their original ambition. LÄS MER

 3. 3. Patienten och sjukhusbiblioteket. En diskursanalys av uppfattningar om sjukhusbibliotek och deras betydelser för patienten i tre svenska bibliotekstidskrifter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Åsa Molin; Lovisa Zander; [2004]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this Masters thesis is to study opinions about the Swedish hospital libraries and their activities for the patients, in a selection of Swedish library journal articles. The theoretical starting point is grounded in Laclau and Mouffes discourse theory. LÄS MER