Sökning: "Åsa"

Visar resultat 1 - 5 av 2185 uppsatser innehållade ordet Åsa.

 1. 1. Utvecklas eller gå under : Organisationers arbetsformer och informationshantering under Covid-19 samt organisationernas nyorientering i den nya normaliteten

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Åsa-Maria Berg Levinsson; Magnus Rönnberg; [2023]
  Nyckelord :Informationshantering; informationskultur; arbetsformer; hybridarbete; mötesformer; organisationer; Covid-19; information management;

  Sammanfattning : During 2020, pandemic Covid-19 hit organizations globally. Organizations changed to remote or hybrid work forms overnight. This prompted a fast development of information technology. Research during the pandemic shows expectations on new work forms to create a norm of flexible work forms. LÄS MER

 2. 2. Kristi brud - från mystiskt fenomen till kvinnlig förövare : En kvalitativ text- och bildanalys av mediernas gestaltning av Åsa Waldau

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Carla Sanchez; Johanna Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; Åsa Waldau; Kristi brud; genus; kvinnlig förövare; genus; gestaltning;

  Sammanfattning : Denna studie har syftet att undersöka hur Åsa Waldau, även kallad “Kristi brud” gestaltats i svensk press under åren 2004 till 2021. Studien fokuserar på två perioder, 2004 till 2016 och 2017 till 2021, tiden före och efter misshandelsanklagelserna. LÄS MER

 3. 3. Interventioner för äldre personer och interventionernas inverkan på vistelsetiden på akutmottagningar : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Åsa Lundqvist; Kalle Poromaa; [2023]
  Nyckelord :ED LOS; Elderly adults; Emergency department; Interventions; Akutsjukvård; Vistelsetid; Akutmottagning; Interventioner; Äldre; Vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: På ett flertal akutmottagningar ökar belastningen och vistelsetiderna blir längre, dessutom är vistelsetiderna längre för äldre patienter. Den växande äldre befolkningen i vårt samhälle löper även större risk att drabbas av vårdskador i samband med långa vistelsetider på landets akutmottagningar. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta språkfrämjande med flerspråkiga barn i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Åsa Sjöstedt; [2023]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; modersmål; specialpedagog; språkutveckling;

  Sammanfattning : Sjöstedt, Åsa (2023). Att arbeta språkfrämjande med flerspråkiga barn i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Fakulteten för Lärande oich samhälle, Malmö universitet 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Frälsarkransen i undervisningen : Debatten kring Frälsarkransens användning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Konrad Olsson; [2023]
  Nyckelord :Frälsarkransen; religionspedagogik; Henry Cöster; Jan Sjöberg; Åsa Sjöberg; Maria Klasson Sundin; Martin Lönnebo;

  Sammanfattning : .... LÄS MER