Sökning: "Åsikter"

Visar resultat 1 - 5 av 5642 uppsatser innehållade ordet Åsikter.

 1. 1. Svenska elitidrottsföreningars ledarskap och balansering av ideell- respektive kommersiell verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Lundborg; Gabriel Erdinc; [2023-02-16]
  Nyckelord :ideell; kommersiell; elitidrott; löskoppling; institutionella logiker;

  Sammanfattning : Den nordiska idrottsmodellen kännetecknas av att vara inkluderande för alla och i svensk idrottsrörelse organiseras idrotten i ideella föreningar med syftet att skapa glädje, gemenskap,engagemang och samhörighet. Däremot har idrotten likt mycket annat i dagens samhälle kapitaliserats och kommersialiserats i allt större utsträckning. LÄS MER

 2. 2. BLOCKCHAIN FÖR EXAMENSBEVIS En studie om EU:s projekt att utnyttja blockchain för hanteringen av examensbevis

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :John Olsson; Vincent Jarnung; [2023-02-01]
  Nyckelord :Blockchain; Tillit; Emerging technology; Examensbevis; SSI; EBSI;

  Sammanfattning : Vid examen från en utbildning utfärdar universitet ett bevis på att studenten klarat sin utbildning. Historiskt har detta delats ut som ett diplom i pappersform vid tillfälle av en examensceremoni eller liknande. LÄS MER

 3. 3. Att slöjda ute. En kvalitativ enkätstudie om slöjdlärares användning av och uppfattningar om utomhusundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Tea Sylwan; [2023-01-25]
  Nyckelord :Utomhusundervisning; Slöjd; Utomhuspedagogik; Didaktik; Autentisk lärmiljö;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att undersöka slöjdlärares användning av utomhusundervisning, genom vilka platser de använder sig utav och hur, vilka lärandemål de använder sig av och hur de relaterar till kursplanen för slöjd och vilka möjligheter och hinder de ser med utomhusundervisning i jämförelse med i klassrummet. Data samlades in med en kvalitativ enkät, som besvarades av 22 slöjdlärare. LÄS MER

 4. 4. “Det är en sån här fingertoppskänsla!” : en studie om blyga barns inflytande, ur förskollärares perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erika Wifralius; Annica Liljegren; [2023]
  Nyckelord :shy children; influence; preschool teachers; Noddings; nonverbal communication; verbal communication; shyness; Blyga barn; inflytande; förskollärare; Noddings; icke-verbal kommunikation; verbal kommunikation; blyghet;

  Sammanfattning : This study is based on preschool teachers' descriptions of shy children's influence in preschool activities. The purpose of the study is to investigate what influence shy children have in preschool, from the preschool teacher's perspective. LÄS MER

 5. 5. Hundägares motivation till utfodring med färskfoder och deras inställning till sterilisering av foder: en enkätstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Moa Lindell; [2023]
  Nyckelord :färskfoder; RMBD; BARF; högtrycksbehandling; HPP; livsmedelsbestrålning;

  Sammanfattning : Att utfodra sin hund med färskfoder, även känt som Raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de senaste åren. Förespråkare av dieten menar att den är överlägsen traditionella våt- och torrfoder gällande näringsinnehåll och positiva effekter på hundens hälsa. LÄS MER