Sökning: "Åtalsunderlåtelse"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Åtalsunderlåtelse.

 1. 1. Billighetshänsyn - en studie av de svenska och danska regleringarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Holme; [2016]
  Nyckelord :processrätt; straffrätt; billighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I både den svenska och den danska rättsordningen finns utrymme för att inkludera billighetshänsyn i de straffprocessuella bedömningarna. I billighetshänsynen tas hänsyn i förmildrande riktning till omständigheter som till exempel har med gärningspersonen att göra, så kallade billighetsskäl. LÄS MER

 2. 2. Objektivitet, självständighet och Quickhet - En uppsats om förtroendet för åklagarrollen och åklagarprofessionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christofer Linder; [2016]
  Nyckelord :Objektivitetsplikt; Straffrätt; Åklagare; Åklagarprofession; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I min uppsats har jag studerat hur förtroendet för åklagaren har påverkat åklagarrollen och åklagarprofessionen. Jag har i uppsatsen utgått ifrån ett utvecklingsperspektiv där jag dels har tittat på rättsutvecklingen i form av hur åklagaren har fått allt större befogenheter och behörighet och dels har tittat på hur åklagarprofessionen påverkats i form av legitimitet, auktoritet och autonomi. LÄS MER

 3. 3. Åtalsunderlåtelse i konkurrensfall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Larsson; [2013]
  Nyckelord :åtalsunderlåtelse; åtal; process; konkurrensfall; straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The primary rule of absolute duty to prosecute is stated in 20:6 RB. This means that the prosecutor is obliged to engage prosecution when there is sufficient evidence for a conviction. The possibility of waiver of prosecution is stated in 20:7 RB and is an exception from the absolute duty of prosecution. LÄS MER

 4. 4. Medlingens betydelse vid beslut om åtalsunderlåtelse - En undersökning om medling vid brott avseende unga lagöverträdare och åklagares inställning till medling vid bedömningen av en eventuell åtalsunderlåtelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Deborah Dahan; [2012]
  Nyckelord :Unga lagöverträdare; Straffrätt; Medling vid brott; Åtalsunderlåtelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar medling vid brott, samt åtalsunderlåtelseinstitutet avseende unga lagöverträdare, som regleras i 17§ i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Mitt huvudsakliga syfte är att genom en kvalitativ undersökning försöka utröna i hur stor omfattning och på vilket sätt som medlingsinstitutet påverkar åklagarnas val att meddela åtalsunderlåtelse inom ramen för LUL:s bestämmelser. LÄS MER

 5. 5. Kolliderande syften. Om hanteringen av unga lagöverträdare i straffrätt och socialrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Wennerholm; [2012]
  Nyckelord :straffrätt; socialrätt; unga lagöverträdare; individualprevention; allmänprevention; sluten ungdomsvård; ungdomsvård; åtalsunderlåtelse; proportionalitet; vård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare särbehandlas idag straffrättsligt. De ska hållas utanför kriminalvården och istället företrädelsevis bli föremål för insatser inom socialtjänsten. Syftet bakom samarbetet mellan straffrätt och socialrätt är att unga individer är sårbara, påverkbara och med en bristande ansvarsförmåga. LÄS MER