Sökning: "Återberättande"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet Återberättande.

 1. 1. Återberättarförmågan hos fem- och sexåriga en- och flerspråkiga barn med tidigt identifierad språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lova Dahl Barre; Hanna Forslund; [2021-02-12]
  Nyckelord :Återberättande; barn; flerspråkighet; språkstörning; Bussagan; NAP; Narrative retelling; children; multilingualism; Developmental language disorder; Bus story test; NAP;

  Sammanfattning : The present study investigated narrative retelling with the Busstory test in five and six-year-old monolingual and multilingual childrenwith early identified developmental language disorder (DLD). Theparticipant’s retelling was assessed with The Bus Story Test and NarrativeAssessment Profile (NAP). LÄS MER

 2. 2. Filmatiseringar av Exodus : En undersökning om hur Moses liv framställs i film.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lina Malmqvist; [2021]
  Nyckelord :religion; film; Exodus; Moses liv; Prince of Egypt; Exodus Gods and Kings;

  Sammanfattning : Religion och film är ett ämne som fångat mångas intresse, inte minst de som önskar veta huruvida film är ett lämpligt medium för religion och för de som önskar använda filmer i sin religionsundervisning. Denna undersökning kom till för att ge svar på några sådana funderingar genom att undersöka hur två filmatiseringar, Prince of Egypt och Exodus Gods and Kings, skiljer sig från ursprungsberättelsen kring Exodus som finns i andra Moseboken. LÄS MER

 3. 3. Oskyldighetspresumtionen som svar - En studie om oskyldighetspresumtionens rättsliga ställning i ljuset av Lindomeproblematiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ava Baghchesara; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Oskyldighetspresumtionen; Lindomeproblematiken; Law and Political Science;

  Sammanfattning : ‘Lindomeproblematiken’ describes the notion where there are more than two perpetrators suspected of a crime, but the investigation cannot determine which of the two has committed the crime or whether they carried out the act together. In such cases, the defendants are acquitted when it cannot be ruled out that one of the suspects remained completely passive during the course of events. LÄS MER

 4. 4. "Det är inte så det ska vara i naturen" : En kvalitativ studie om elevers kunskaper om vattenkraftens effekter i naturen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Erica Johansson; [2021]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; erfarenhetsbaserad kunskap; kunskapsdimensioner; vattenkraft; samisk traditionell kunskap;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie med syftet att utveckla kunskap om hur elevers tidigare erfarenheter och upplevelser kan ha betydelse för hur de förstår vattenkraftens effekter på ekosystemtjänster. För att uppfylla syftet har frågeställningarna: vilka kunskapsdimensioner kommer till uttryck i elevers samtal om vattenkraftens effekter på ekosystemtjänster och vad grundar sig kunskapen i besvarats. LÄS MER

 5. 5. "Jag lyckades inte i rollen som den duktiga flickan" : En kvalitativ studie om tio före detta kriminella, dömda kvinnors livsberättelser och upplevelser av kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Romina Zojaji; Robar Salah; [2020]
  Nyckelord :Kvinnor; kriminalitet; missbruk; sociala band; stämpling; identitet; stigmatisering; och roller.;

  Sammanfattning : Denna studie redogör för tio före detta kriminella, dömda kvinnors livsberättelser. Med utgångspunkt i kvalitativa, semistrukturerade intervjuer tar vi reda på hur kvinnorna påbörjade deras kriminalitet och hur de lyckades avsluta den kriminella perioden. LÄS MER