Sökning: "Återbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade ordet Återbruk.

 1. 1. KULTURHISTORISKA VÄRDEN VID ÅTERBRUK Hantering av byggnadsdelar och byggmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jennifer Eklund; [2023-06-15]
  Nyckelord :Återbruk; byggnadsdelar material; kulturhistoriska värden; hållbar utveckling; organisation; återbruksprocesser;

  Sammanfattning : The Purpose of the essay is to investigate how cultural-historical values are handled, by different actors, in reuse processes when it comes to building parts and building materials. The Method is inductive where the case study consists of qualitative interviews with the actors, who work with these questions in any way today, that make up the case study. LÄS MER

 2. 2. KULTURHISTORISKA VÄRDEN VID ÅTERBRUK Hantering av byggnadsdelar och byggmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jennifer Eklund; [2023-06-07]
  Nyckelord :Återbruk; byggnadsdelar material; kulturhistoriska värden; hållbar utveckling; organisation; återbruksprocesser;

  Sammanfattning : The Purpose of the essay is to investigate how cultural-historical values are handled, by different actors, in reuse processes when it comes to building parts and building materials. The Method is inductive where the case study consists of qualitative interviews with the actors, who work with these questions in any way today, that make up the case study. LÄS MER

 3. 3. Återbruk av fönster : -i nya byggnader fokuserat kring processen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Simon Ekholst; [2023]
  Nyckelord :Design process; Upcycle; Circular process; Reused greenhouse; Design principles; Reuse process; Designprocessen; Upcycling; Cirkulär process; Återbrukat växthus; Gestaltningsprinciper; Återbruksprocess;

  Sammanfattning : Studien avser att behandla återbruk av fönster och mer specifikt återbruk av fönster i nya byggnader. Studien undersöker designprocessen kopplat till detta. Byggsektorn står för 21% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, vilket motsvarar 9,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. LÄS MER

 4. 4. Återbruk av byggnadsmaterial : En litteraturstudie om utmaningar som idag hindrar användningen av återbrukade byggnadsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Adam Bergquist; Oskar Bigelius; William Bergqvist; [2023]
  Nyckelord :Reuse; deconstruction; obstacles; challenges; technical; economic; environmental;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to identify obstacles and challenges that prevent the reuse of building materials and bring forth possible solutions. But also to examine the technical-, economic- and environmental advantages and disadvantages of using reused building materials. LÄS MER

 5. 5. Vilka möjligheter och hinder finns det för återbruk i byggbranschen?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eleonora Palmgren; Estelle Bonving; [2023]
  Nyckelord :Cirkulärt byggande; digitala verktyg; materialinventering; återbruksinventering; återbruk;

  Sammanfattning : Byggbranschen står för en stor andel av Sveriges koldioxidutsläpp som bidrar till klimatförändringarna. Branschen behöver därmed ställa om från linjärt byggande till cirkulärt byggande där mer återbruk av byggprodukter och byggmaterial kan bidra till förändringen. LÄS MER