Sökning: "Återfall"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade ordet Återfall.

 1. 1. Mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet. En kritisk analys av asperationsprincipen i förhållande till bestraffningsteorier och straffrättsliga principer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Olsson; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I svensk rätt vid flerfaldig brottslighet sker en mängdrabatt enligt asperationsprincipen. Vid bestämmandet av det samlade straffvärdet utgår domstolen från det brott med högst straffvärde medan övriga gärningars straffvärden reduceras i en fallande skala. LÄS MER

 2. 2. “Alla har ett ansvar men man ska inte gå ensam” : En kvalitativ studie om avhopparverksamheters arbete för att förebygga återfall i grova brott och återrekrytering till kriminella grupperingar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Madeleine Björnfoth; William Folkö; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :kriminella grupperingar; återrekrytering; avhopparverksamheter; avhopp; motivation; återfall; uppföljning;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien syftade till att undersöka hur avhopparverksamheter i Sverige verkar för att underlätta en individs avhopp från kriminella grupperingar, och hur dessa verksamheter arbetar uppföljande med individer som annars riskerar att återfalla i grova brott och återrekryteras. För att besvara syftet genomfördes sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med praktiker som arbetar på olika myndighetsdrivna och icke-myndighetsdrivna avhopparverksamheter. LÄS MER

 3. 3. The effects of sweeteners on the intestinal microbiota among individuals with eating disorders

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Nellie Nyd; [2022]
  Nyckelord :Microbiota; sweeteners; eating disorders; bulimia nervosa; binge-eating disorder; anorexia nervosa; depression; psychopathology; bacteria; microbes; archaeon;

  Sammanfattning : In today's society, the number of people who fall ill with various eating disorders is growing at a furious pace, the queues for treatment are getting longer at the same time as younger people are affected. In addition, it is a common phenomenon with ineffective treatments, where setbacks and relapses are common. LÄS MER

 4. 4. Patienters psykosociala förändringar efter stroke: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ida Abrahamsson Tiderblom; Susanne Harmat; [2022]
  Nyckelord :Experience; nursing; psychosocial; sense of coherence; stroke; Känsla av sammanhang; omvårdnad; psykosocial; stroke; upplevelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Var tjugonde minut drabbas en person av stroke i Sverige. Att drabbas av en stroke kan medföra både fysiska och psykosociala konsekvenser. Cirka 40 % av alla strokedrabbade personer lider av psykosociala konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Hur ger sjuksköterskan psykosocialt stöd till patienter med cancer : en deskriptiv intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Jonsson; Brodin Ida; [2022]
  Nyckelord :Cancer; kvalitativ studie; omvårdnad; patienter; psykosocialt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av cancer kan väcka känslor av sorg, ångest och apati. De känslorna kan även skapa rädsla för återfall och krisreaktioner och det kan därför i perioder finnas behov av psykosocialt stöd. Behovet av stöd är individuellt och kan ändras över tid. LÄS MER