Sökning: "Återhämtningsstrategi"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Återhämtningsstrategi.

 1. 1. Delkropp- eller helkroppsarbete som återhämtningsstrategi efter upprepade högintensiva arbetsbelastningar på stakergometer hos svenska elitlängdskidåkare. : En kvantitativ studie om återhämtningsstrategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rikard Tynell; [2018]
  Nyckelord :Recovery strategies; Cross-country skiing; Sprint; Lactate; Power development; Återhämtningsstrategi; längdskidåkning; sprint; laktat; effektutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka skillnaden mellan två olika återhämtningsstrategier, delkroppsarbete (cykelergometer) och helkroppsarbete (rullskidor), avseende effektutveckling vid upprepade högintensiva arbeten på stakergometer. Vidare syftar studien till att undersöka om hjärtfrekvensen och blodlaktatkoncentrationen skiljer sig åt mellan återhämtningsstrategierna. LÄS MER

 2. 2. ”Utan återhämtning är jag en livlös socialarbetare” - – en kvalitativ studie om hur socialarbetare på sin fritid hämtar kraft för att i sitt arbete vara engagerade och motiverade

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Evelina Hugosson; Lena Petersson; Louise Moser; [2008-06-10]
  Nyckelord :Återhämtning; hälsa; motivation; eldsjä; professionalitet;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie om fenomenet återhämtning. Syftet med studien var att undersöka socialarbetares subjektiva upplevelser och reflektioner kring begreppet återhämtning, hur återhämtning påverkar hälsan och motivationen samt att titta närmare på de faktorer som påverkar socialarbetarens återhämtning. LÄS MER