Sökning: "Återvändande"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Återvändande.

 1. 1. IS-ANHÄNGARE OCH RÄTTEN TILL MEDBORGARSKAP : En kvalitativ studie om samhällsdebatten i tre av Sveriges största nyhetstidningar gällande medborgarskap för IS-anhängare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Michelle Ive; Malin Stenmark; [2020]
  Nyckelord :Citizenship; Conservatism; IS-supporters; Liberalism; Revocation; Socialism; IS-anhängare; Konservatism; Liberalism; Medborgarskap; Socialism; Återkallande;

  Sammanfattning : Previous research, which addresses the view of the revocation of citizenship for terrorist-related persons, is seemingly critical. It illustrates a lot of problems that an initiation of this action can cause, but despite this, a social debate is underway in Sweden about introducing this particular opportunity. LÄS MER

 2. 2. ”– Det är dejligt att vara i Sverige” : En komparativ studie av IS-resenärers återvändande, i danska B.T. och svenska Expressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Carl Tuléus; Sabrina Khsassi; [2020]
  Nyckelord :Återvändare; postkolonialism; kritisk diskursanalys; gestaltning; integration; IS;

  Sammanfattning : I samtalet om IS-återvändare, vem får komma till tals? Finns det ett mönster och hur gestaltas IS-återvändarna själva, får de stå till svars för sina handlingar? Eller är det den vita politikern som får prata om den Andre återigen? Med en kvalitativ undersökning av 20 utvalda artiklar från år 2019, i danska kvällstidningen B.T. LÄS MER

 3. 3. (O)frivilligt återvändande : I skärningspunkten mellan effektivitet och humanitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Amanda Wenzer; [2019]
  Nyckelord :Återvändande; mänskliga rättigheter; asylpolitik; Sverige; humanitet; effektivitet; frivillighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rörelsemönster hos öring (Salmo trutta) : En jämförelse mellan vilda och odlade individer i sjön Siljan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Frida Kaiskog; [2019]
  Nyckelord :siljan trout; brown trout; lake; movement patterns; migration; hatchery; wild; siljansöring; öring; sjö; rörelsemönster; migration; odlad; vild; salmo trutta;

  Sammanfattning : Many populations of salmonids are threatened by fragmentation and degradation of spawning habitats. Common remedial measures are habitat restoration and stocking of hatchery fish to support degraded wild populations. Many populations of brown trout in Sweden have been extirpated. LÄS MER

 5. 5. "Vi ska inte spela Svarte Petter med återvändande terrorister" : En kvalitativ studie om Sveriges rättsliga såväl som samhälleliga kapacitet i hanteringen av IS-återvändare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Lovisa Brinck; [2019]
  Nyckelord :Islamiska Staten; Terrorism; IS-återvändare; Transitional Justice; Kapacitet; Sverige; Nationell domstol; Internationell domstol; Internationellt samarbete; Socialt ansvarstagande; Juridiskt ansvarstagande;

  Sammanfattning : Individuals who have travelled from Sweden and affiliated to the Islamic State in Syria will, after the fall of the caliphate, return home to Sweden. The concept of ISIS returnees has begun to dominate the debate and there is a common concern that individuals who possess radicalized opinions should return to Sweden only to commit terrorist crimes. LÄS MER