Sökning: "Återvändare emigration Glimåkra frikyrkor nykterhetsrörelse Amerika USA historia c-uppsats lokalsamhället statistik amerikasvenskar svenskamerikaner demokrati samhälle"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Återvändare emigration Glimåkra frikyrkor nykterhetsrörelse Amerika USA historia c-uppsats lokalsamhället statistik amerikasvenskar svenskamerikaner demokrati samhälle.

  1. 1. Återvändarna : en undersökning av hur det svenska samhället påverkades av återvändande emigranter 1860-1940

    Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Anders Blidberg; [2013]
    Nyckelord :Återvändare emigration Glimåkra frikyrkor nykterhetsrörelse Amerika USA historia c-uppsats lokalsamhället statistik amerikasvenskar svenskamerikaner demokrati samhälle;

    Sammanfattning : Between 1860 and 1940 approximately 1,1 million Swedish citizens emigrated to North America. But over 200 000 of them returned to Sweden. In this essay I have tried to estimate the impact of these people on the Swedish society. LÄS MER