Sökning: "Åtgärdshantering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Åtgärdshantering.

 1. 1. Machine Learning implementation for Stress-Detection

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nicole Madjar; Filip Lindblom; [2020]
  Nyckelord :BigQuery; Cloud Computing; Clustering; Dynamic clustering algorithm; Google Cloud Platform; Health coaching; HRV-values; K-Means algorithm; Machine learning; Stress; Unsupervised learning.;

  Sammanfattning : This project is about trying to apply machine learning theories on a selection of data points in order to see if an improvement of current methodology within stress detection and measure selecting could be applicable for the company Linkura AB. Linkura AB is a medical technology company based in Linköping and handles among other things stress measuring for different companies employees, as well as health coaching for selecting measures. LÄS MER

 2. 2. När självbetjäningsteknologier fallerar : En kvalitativ studie om hur kunden upplever åtgärdshanteringsprocessen vid ett självbetjäningsmisslyckande

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sanna Karlsson; Sofia Tjernberg; [2018]
  Nyckelord :Customer experience; Justice theory; Self-service technology; Self-service failure; Service recovery; Kundupplevelser; rättviseteori; Självbetjäningsteknologi; Självbetjäningsmisslyckande; Åtgärdshantering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund - Den drastiska ökning beträffande utvecklingen av självbetjäningsteknologier de senaste decennierna, inte minst inom banksektorn, har medfört såväl möjligheter som utmaningar för användande kunder. En av dessa utmaningar är den frånvaro av mänsklig företagsinteraktion som tjänsteutövandet via dessa självbetjäningsteknologier medför vilket framförallt gör sig påtagligt i situationer av självbetjäningsmisslyckanden och en därefter påföljande åtgärdshanteringsprocess. LÄS MER

 3. 3. Analys av riskinformerande beslutsunderlag för åtgärdshantering i företag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Johan Mårtensson; [2016]
  Nyckelord :Riskmatris; Kunskapsnivå; Osäkerheter; Riskpresentation; Riskhantering; Bubbeldiagram; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna studien undersöker riskpresentationens påverkan på riskreducerande åtgärder i företag. Studien undersöker Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag och deras riskhanteringsprocess. Intervjuer genomfördes med representanter från företagets fyra huvudavdelningar för att få en övergripande insyn i deras riskhanteringsprocess. LÄS MER