Sökning: "Åtgärdsvalsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Åtgärdsvalsstudie.

 1. 1. På förhand utvalda åtgärder? - Åtgärdsvalsstudie och fyrstegsprincipen i planeringen av E22 och E6 genom Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Reed Shi; [2020]
  Nyckelord :Fyrstegsprincipen; ÅVS; åtgärdsvalsstudier; Trafikplanering; E22; E6; planeringsnivåer; Trafikverket; Swedish infrastructure planning methodology; Ideon; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sedan bilens intåg har samhällets infrastruktur utformats och anpassats till dess behov. Allteftersom klimatförändringar och klimatfrågor ställts i rampljuset har den strategiska planeringen inom transportsektorns omstrukturerats utefter. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder för Åtgärdsvalsstudie i Hallen

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Aron Lampa; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av planeringsprocessen vid storskaliga väginfrastrukturprojekt : en studie med fokus på landskapsperspektiv och åtgärdsvalsstudier i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Granell; [2019]
  Nyckelord :åtgärdsvalsstudier; Trafikverket; landskapsanalys; E4; projektprocessen; landskapsplanering; storskalig väginfrastruktur;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att kartlägga planeringsprocessen vid stora väginfrasturkturprojekt; vilka lagar och planer måste man förhålla sig till, och vem är det egentligen som medverkar i processen? Ett speciellt fokus ligger på åtgärdsvalsstudier som 2013 implementerades av trafikverket på begäran av regeringen i proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter från 2009. Hur påverkar åtgärdsvalsstudierna planeringsprocessen? När kommer de in? Utgår åtgärdsvalsstudierna i någon aspekt från någon landskapsanalys? Hur tas landskapet hänsyn till i åtgärdsvalsstudierna? Åtgärdsvalsstudier har framförallt haft positiv inverkan på faktumet att planeringsprocessen blivit mer sammanhållen från start, och därmed skapas förutsättningar för processen att bli mindre tidskrävande och att kostander i många fall minskar. LÄS MER

 4. 4. Stationsetableringens effekter och medförda värden i mindre orter : en studie om Veinge i Laholms kommun

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Kamf; [2018]
  Nyckelord :stationssamhälle; platsidentitet; regionförstoring; tillgänglighet; regiontillhörighet; tågstopp; kommunikationer; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Det här arbetet belyser stationsetableringens roll i mindre orter. En stationsetablering skapar inte bara nya förutsättningar i form av förbättrad kollektivtrafik, utan skapar också möjlighet till andra former av utveckling, både lokalt i orten, men också regionalt i omlandet. LÄS MER

 5. 5. ÅVS, Trafikverket och steg 1-åtgärder : En studie i nationell planering för hållbar transport

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Erik Hammarström; Christian Melander; [2018]
  Nyckelord :“four step principle”; Strategic Choice of Measures; sustainable transport; transport planning; Measure data bank; actor; Step 1; Primary Step 1 measure; instrument; Fyrstegsprincipen; Åtgärdsvalsstudie; hållbar transport; transportplanering; process; Åtgärdsbanken; aktör; steg 1; primär steg 1-åtgärd; styrmedel;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to empirically investigate the occurrence of Step 1 measures ofthe “four step principle” and the role of Strategic Choice of Measures (SCM) as it pertains tothe development of a sustainable transport system. The “four step principle” has been a partof Swedish transport planning for the last two decades with the purpose of modernising it. LÄS MER