Sökning: "Åtstramningar"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Åtstramningar.

 1. 1. Diversifiering : Fastighetsfinansiering i skymningen av Basel III

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Gyan Prakash; Swanberg Oscar; [2021]
  Nyckelord :Basel III; Real Estate Market; Financial Regulation; Alternative Funding; Market Timing; Basel III; Fastighetsmarknad; Regelverk; Alternativ finansiering; Market timing;

  Sammanfattning : Finanskrisen 2007-2008 blev startskottet för nya bankregleringar och åtstramningar.Regelverket Basel III introducerades med syfte att hantera risker bättre genom att införahårdare kapital- och likviditetskrav som i sin tur skulle motverka eventuella nya systematiskarisker. LÄS MER

 2. 2. Lärares arbete med extra anpassningar i läsundervisningen – En kvalitativ studie med tre lärare i årskurs 3

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Malin Lokby; [2020-03-10]
  Nyckelord :extra anpassningar; läsundervisning; svenska; grundskolan;

  Sammanfattning : Sedan år 2014 ska extra anpassningar enligt lag ingå i den ordinarie undervisningen. Enligt en granskning av skolinspektionen år 2016 så är det långt ifrån alla skolor som uppfyller kraven med arbetet. När eleverna slutar årskurs tre ska de kunna läsa med flyt samt ha en grundläggande läsförståelse. LÄS MER

 3. 3. Hållbara investeringar på gårdsmiljön i Stockholms stad : Allmännyttans investeringar ur ett socioekonomiskt och ekologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Reynaldo Cardenas Sanchez; [2020]
  Nyckelord :sustainability; courtyard; finance; public housing; investment strategies; renovation process; hållbarhet; gårdsmiljö; allmännyttan; fastighetsekonomi; investeringsstrategier; renoveringsprocesser;

  Sammanfattning : Stockholm stads kommunstyrelse har under de senaste 5 - 10 åren gradvis infört nya riktlinjer för förvaltningen av bostäder och hur dess dotterbolag ska arbeta för att uppnå en hållbar utveckling. Denna studie har av den anledningen syftat till att klargöra några av frågorna om hur de offentliga bostadsbolagen i Stockholms stad arbetar för att uppnå en hållbar utveckling och uppnå stadens uppsatta mål, samtidigt som de förbättrar gårdsmiljöer och byggnadernas omedelbara omgivning. LÄS MER

 4. 4. För en ekonomiskt och ekologiskt hållbar ekonomi : En studie av grön finansiering inom bygg- och anläggningsbranschen, idag och i framtiden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Karl Mets; Lucas Alm; [2020]
  Nyckelord :Green financing; Regulations; Financial benefits; Short and long term; Grön finansiering; Regleringar; Finansiella fördelar; Kort och lång sikt;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Ökade växthusgasutsläpp och större klimatpåverkan speglar dagens samhälle allt mer. Bygg-och anläggningssektorn står idag för en femtedel av Sveriges totala klimatpåverkan och är en bransch som behöver ta steg framåt för att minimera den. LÄS MER

 5. 5. HADE SVERIGE RÄTT TILL ANDRUM? - en argumentationsanalys av beslutet att strama åt migrationspolitiken i samband med flyktingkrisen år 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Lindahl; [2018-02-08]
  Nyckelord :Normativ metod; argumentationsanalys; reflektivt equilibrium; flyktingkrisen; öppna gränser; burden-sharing; asyl; migration; andrum; stängda gränser;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, med hjälp av en argumentationsanalys, pröva den rödgröna regeringens argument för sina åtstramningar i migrationspolitiken under flyktingkrisen. Utifrån de tre empiriska premisserna i regeringens huvudargument så går det att fastställa att regeringens argument bygger på en korrekt faktagrund. LÄS MER