Sökning: "Åtta Parkkaraktärer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Åtta Parkkaraktärer.

 1. 1. Det gröna ljudlandskapet – Ljudlandskapsekologi i urban miljö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Rasmus Ahlm; [2016]
  Nyckelord :Soundscape Ecology; Soundscape; Green Areas; Eight Characteristics; Noise Policy; Ljudlandskapsekologi; Ljudlandskap; Grönområden; Åtta Parkkaraktärer; Buller;

  Sammanfattning : Urbana grönområden med hälsofrämjande ljudmiljöer riskerar att försvinna eftersom det finns en trend att bygga tätare städer, vilket kan ge ökade bullerföroreningar. I svenska kommuner är ambitionen att skydda och behålla sådana ljudmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Levande arbetsmiljö : studier av analysmetodik för den visuella delen av arbetsmiljön

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Tove Karlsson; [2014]
  Nyckelord :biokontor; grön arbetsmiljö; Grahns parkkaraktärer; miljöpsykologi; synvetenskap; kontorsbelysning; skolbelysning;

  Sammanfattning : För att undvika en känsla av meningslöshet är det viktigt att arbetsmiljön känns levande. Vårt sensoriska system utvecklades i naturen och upplevelsen av livsmiljön förmedlas till 80 % av ljus. Dagens teknik ger helt nya möjligheter att skapa dynamiska ljusmiljöer, men såväl mätmetodiken som begreppsapparaten är dåligt utvecklad. LÄS MER

 3. 3. Vegetationen runt dammarna i ?Chteau du Grand Val? : utvecklingsplan till en blivande strvskog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ylva Tomasdotter; [2013]
  Nyckelord :stigsystem; dynamisk vegetation; Gordon Cullen; parkkaraktärer; Château du Grand Val; upplevelse;

  Sammanfattning : Detta sjlvstndiga arbete syftar till att ge garna till Chteau du Grand Val, Roland och Marie Nilsson ett utvecklingsfrslag p de sdra delarna av egendomen dr deras ml med fastigheten r hrsammade och dr planen r s tydlig att de kan flja den utan strre svrigheter. Genom studiebesk, flt- och litteraturstudier har de sdra delarna av egendomen ftt ett nytt stigsystem dr tyngdpunkten ligger p upplevelserikedom och orienterbarhet. LÄS MER

 4. 4. Rekreationsvärden i parker och grönområden : vilka är de? Hur kan de värderas och bedömas?

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Jolanda Lemberg; [2012]
  Nyckelord :rekreation; utemiljö; betydelse; värdering; bedömning;

  Sammanfattning : Rekreation har flera definitioner, i denna studie används definitionen "återhämtning i en stärkande miljö". Idag vet vi att grönska i staden har en stor betydelse för människors hälsa och livskvalitet, och rekreation i utemiljö är en viktig del av stadsbornas möjlighet att återhämta sig från vardagens stress och krav. LÄS MER

 5. 5. Parkkaraktärer i Uppsala Stadsträdgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannes Erixon; [2011]
  Nyckelord :stadsträdgården; stadspark; patrik grahn;

  Sammanfattning : Uppsalas stadspark Stadsträdgården står inför förändringar då det finns planer på att bygga en stor arenaanläggning bredvid. Om planerna genomförs riskerar parken att påverkas negativt. Därför har jag analyserat och tydliggjort Stadsträdgårdens kvaliteter så att de kan bevaras och utvecklas istället. LÄS MER