Sökning: "Édouard Louis"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Édouard Louis.

 1. 1. TOUJOURS EDDY? Entre fiction et réalité : une étude sur la relation ambiguë entre Édouard Louis et son oeuvre 'En finir avec Eddy Bellegueule'

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Evelina Arvén; [2019-01-31]
  Nyckelord :franska; Édouard Louis; En finir avec Eddy Bellegueule; autofiktion;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en bred romananalys som undersöker förhållandet mellan den franska författaren Édouard Louis och hans självbiografiska roman Göra sig kvitt Eddy Bellegueule (En finir avec Eddy Bellegueule) från 2014. Syftet är att kritiskt undersöka författarens egen syn på sitt verk och att i sin tur studera hur verket återspeglar författaren och förmedlar hans sociologiska och politiska avsikter, samt att ta reda på huruvida hans smärtsamma förflutna påverkar relationen författare-verk. LÄS MER

 2. 2. Le besoin d'appartenance dans l'écriture de soi gay contemporaine : Abdellah Taïa et Édouard Louis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Jørgen Peter Holbøll Green; [2019]
  Nyckelord :Édouard Louis; Abdellah Taïa; Didier Éribon; Judith Butler; écriture de soi; autobiographie; self-writing; homosexualité; homosexuality; gay; français; French; marocain; style; performativité; performativity; identité; identity; appartenance; belonging; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the need for belonging and search for an identity manifest themselves in the autobiographical works of two gay contemporary writers: Abdellah Taïa and Édouard Louis. Both authors have, during their childhood and adolescence, been confronted with a society that tried to exclude them for being ‘different’ and not fitting in the heterosexual norm. LÄS MER

 3. 3. Les durs et les pédés : Maskulinitetsnormer i Édouard Louis roman En finir avec Eddy Bellegueule

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Eklöf; [2018]
  Nyckelord :Édouard Louis; En finir avec Eddy Bellegueule; maskulinitet; hegemoni; homosexualitet; homosocialitet; normer; maskulinitetsnormer; Édouard Louis; Göra sig kvitt Eddy Bellegueule; R. W. Connell; Michael Kimmel; Sonya Rose; Frankrike;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syftet med denna uppsats har varit att studera maskulinitetsnormer i En finir avec Eddy Bellegueule, den franska författaren Édouard Louis debutroman, med utgångspunkt i R. W. Connells maskulina hierarkisystem och maskulinitetsforskning av bland andra Michael Kimmel och Sonya Rose. LÄS MER