Sökning: "Édouard Manet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Édouard Manet.

 1. 1. Butiksbiträden i bild : Klass och kön i urbana miljöer i 1880-talets Frankrike

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Ann-Sofie Stenberg; [2021]
  Nyckelord :Women; Class; Gender; France; Fin-de-siècle; Édouard-Jean Dambourgez; James Tissot; Edouard Manet; La Parisienne;

  Sammanfattning : Images of shop assistants - class and gender in french urban environments during the 1880’s. The aim of this study is to examine the representation of class and gender in two French paintings by Édouard-Jean Dambourgez and James Tissot from the 1880’s, depicting women working outside the home. LÄS MER

 2. 2. Oh de Laval : Konsten att appropriera konst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Cassandra Limoni; [2021]
  Nyckelord :Appropriering; Oh de Laval; Édouard Manet; Picasso; samtida konst; postkolonialism; feministisk teori; the male gaze; semiotik.;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den samtida konstnären Oh de Laval och utforskar med en semiotiskt förankrad analysmetod appropriering i två olika konstverk och samhörigheten mellan dem. Verken som analyseras i studien är Oh de Lavals, Luncheon on the grass, 2019 och Édouard Manet, Le Déjeuner sur l'herbe, 1863 och stöds av Pablo Picasso, Le Déjeuner sur l'herbe, 1959-1962. LÄS MER