Sökning: "Él Hansen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Él Hansen.

 1. 1. Utredning av alternativ vid byte av värmesystem : Värme och el i ett system – med fokus på ekonomi och miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Filip Landsberg; Mattias Hansen Andreasson; [2017]
  Nyckelord :Heating; Electricity; Energy system; Värme; El; Energisystem;

  Sammanfattning : EU har mål som syftar till att minska utsläppen av koldioxid för att förhindra den globala uppvärmningen. Uppvärmning och el till byggnader är stora källor till utsläpp av koldioxid, speciellt här i Norden där det är kallt och mörkt delar av året. Genom att inrikta sig på dessa två poster kan en stor genomslagskraft uppnås. LÄS MER

 2. 2. How active are Swedish 50-64 year olds? : A quantitative study investigating physical activity and sedentary behaviour in 50-64 year old men and women from Gothenburg.

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Line Røddik Hansen; [2015]
  Nyckelord :physical activity; sedentary behavior; accelerometer;

  Sammanfattning : AimThe main aim of this thesis is to examine the physical activity patterns (PA), including sedentary behaviour (SB), in Swedish middle-aged men and women (50-64 years) by using an objective measurement method (accelerometer) and to analyse differences in gender, age-groups and education level (EL). The thesis also analyses the proportion of the present population that is fulfilling the national recommendations of physical activity (MVPA). LÄS MER

 3. 3. Ljussättning i dataspel : Hur skapar man spänning i dataspel med hjälp av ljussättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Fredrik Hansen; [2010]
  Nyckelord :Spänning; leveldesign; ljus; spel; dataspel; ljussättning;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att se om tekniker för att skapa spänning i film fungerar för ett spel. Två banor för pc-spelet Left 4 Dead 2 skapas där den första banan bygger på professor Magy Seif El-Nasrs et al. teorier kring ljussättningar i film. Den andra banan innehåller en neutral ljussättning. LÄS MER