Sökning: "Ïndien"

Visar resultat 1 - 5 av 413 uppsatser innehållade ordet Ïndien.

 1. 1. Women’s experiences of giving birth in healthcare facilities in India - a systematic literature review

  Magister-uppsats,

  Författare :Júlía Dögg Haraldsdóttir; Åsa Tröseid; [2022-01-27]
  Nyckelord :childbirth; India; experience; healthcare facilities;

  Sammanfattning : Background: Although nearly 80 % of pregnant women in India give birth in healthcare facilities in India, the maternal mortality rate remains unacceptably high. A positive and safe birth experience is very important for pregnant women and an important factor for choosing to give birth in healthcare facilities. LÄS MER

 2. 2. Civilisationens begynnelse – en lycklig historia? : En innehållsanalys av hur svenska historieläroböcker berättar om högkulturerna Egypten, Mesopotamien, Kina och Indien

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sandra Bokor; [2022]
  Nyckelord :högkulturer; läroboksanalys; berättelser; flodkulturer; positivitet; negativitet; historiedidaktik; narrativ; innehållsanalys;

  Sammanfattning : The reason for this study is based on the premise that the era of High Cultures is perceived as an almost forgotten time that few remember or know something about. This study aims to investigate what textbooks for years 7-9 tell us about the first high cultures. LÄS MER

 3. 3. Kulturella anpassningar inom marknadsföring : En kvalitativ innehållsanalys av McDonald’s reklamfilmer i sex olika länder.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilda Bjuhr; Keren Nashih; [2022]
  Nyckelord :McDonald’s; reklamfilm; kultur; Lewis-modellen; kommunikationsstrategi; semiotik; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Trots många studier av McDonald’s marknadsföringsstrategi är den under ständig utveckling. McDonald’s vill under 2020/2021 investera i nya kulturellt relevanta metoder. Denna uppsats kommer att analysera McDonald’s reklamfilmer från 2021 utifrån ett kulturellt perspektiv för att komplettera tidigare studier. LÄS MER

 4. 4. Sustainability and waste sorting management in small scale hotels in Sri Lanka : A Minor Field Study in Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ALEX SELLÉN STACKEGÅRD; RAGNA IVARSSON; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sri Lanka is a small island located on the tip of India in the Indian Ocean. Following the end of the civil war, Sri Lanka’s tourism numbers have increased drastically. Up until the pandemic, more and more tourists flocked to the island. LÄS MER

 5. 5. Nurses’ Perceptions of Ayurvedic Medicine Compared to Western Medicine - in Kerala, India : An empirical study

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Boström; Sofia Hugsén; [2022]
  Nyckelord :Ayurvedic medicine; Kerala’s health care system; nurses’ perceptions; complementary and alternative medicine;

  Sammanfattning : Introduction/background: Ayurveda is an ancient holistic medical system largely used in India. Complementary and alternative forms of medicine (CAM) like Ayurveda is starting to spread to the western parts of the world. In Sweden, there is an ongoing project of integrating CAM methods in Swedish health care. LÄS MER