Sökning: "ÖGON"

Visar resultat 1 - 5 av 621 uppsatser innehållade ordet ÖGON.

 1. 1. Teleomvårdnad: Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med ”förbundna ögon”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cristian Jonsson; Mikael Hedman Surlien; [2020-06-26]
  Nyckelord :teleomvårdnad; telefonrådgivning; sjuksköterskors perspektiv;

  Sammanfattning : Teleomvårdnad blir allt vanligare och ersätter i större utsträckning traditionellafysiska möten vilket ställer högre krav på sjuksköterskan att snabbt bygga en tryggvårdrelation med patienten. Syfte: Syftet med den här litteraturöversikten är att undersökavilka faktorer som påverkar hur sjuksköterskor upplever att arbeta med teleomvårdnad. LÄS MER

 2. 2. eBike Radars for Increased Safety

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Rebecka Lindquist; Andreas Thoft; [2020]
  Nyckelord :eBikes; radars; safety systems; blind spot; algorithm development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to develop a blind spot detection system for increased safety and comfort for a biker. The solution is based on power-efficient small A111 radars, developed by Acconeer AB, which have a range up to seven meters while consuming only a few milliwatts. LÄS MER

 3. 3. Effekten av omega-3 på torra ögon : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO); Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Emma Jeansson; Rebecca Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Dry Eye Syndrome; Dry Eye Disease; Keratoconjunctivitis sicca; Torra ögon; essentiella fettsyror; omega-3; kosttillskott;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att genom en litteraturstudie undersöka om tillskott av omega-3 har någon positiv påverkan på torra ögon och ögats främre delar. Kan denna fleromättade fettsyra lindra symtomen samt de kliniska tecknen av torra ögon? Metod: Artiklarna i litteraturstudien baserades på tidigare kliniska studier och vetenskapliga publikationer. LÄS MER

 4. 4. Vilken betydelse har remasters för generation Y- och Z:s musikkonsumtion?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Måns Lundgren; [2020]
  Nyckelord :music production; culture industry; musikproduktion; remaster; kulturindustrin; vinyl; spotify;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka remasters plats i den digitala eran ur ett generation-Y och -Z:s lyssnare- och konsument-perspektiv, detta för att undersöka ovana lyssnares kunskap i ämnet, deras lyssningsupplevelse av fenomenet och prioriteringar i musikkonsumtion. Genomförandet består av kvantitativ studiedesign, datainsamling med strukturerad intervju samt lyssningstest. LÄS MER

 5. 5. ”Under hans ögon” : De tongivande rösterna i riksdagsdebatten gällande aborträtten 1938, 1946, 1963 och 1974

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johanna Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Abort; Närvarons politik;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to study which, based on the conflict dimensions gender and party affiliation, are the leading voices in the parliamentary debate on the development of the abortion law from 1938, 1946, 1963 and 1974. Using a qualitative study the main arguments in the parliamentary debates will be presented, and using a quantitative study the conflict dimensions will be presented in the debates and in the voting appendices. LÄS MER