Sökning: "Ögonkamera"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Ögonkamera.

  1. 1. Bakgrundsljud: påverkan på den mentala arbetsbelastningen

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

    Författare :Amanda Hedlund; [2021]
    Nyckelord :Mental workload; Office environment; Eye-tracking; Background noise; Pupil dilation; Mental arbetsbelastning; Kontorsmiljö; Ögonkamera; Bakgrundsljud; Pupillutvidgning;

    Sammanfattning : Den fysiska arbetsmiljön är viktig för hälsan. Den kontorstypen vi arbetar i har en betydande påverkan på individen. Vi vet idag att buller, speciellt över en längre tid bidrar till negativa hälsoeffekter. Trots det utformar vi kontor med öppnare landskap där arbetstagare inte kan kontrollera bakgrundsljudet. LÄS MER