Sökning: "Öhammar"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Öhammar.

 1. 1. Spirande skott och förruttnelse : Naturmotiv och temporalitet i Ola Hanssons åttiotalsdiktning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Öhammar; [2022]
  Nyckelord :Ola Hansson; naturmotiv; natur; temporalitet; tidsuppfattning; rytmik; rytm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Pojkar är som guld, flickor är som dukar” – En kvalitativ studie om synen på barn och sexuell trafficking i Kambodja

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Carlzon; Karin Öhammar; [2009-01-15]
  Nyckelord :The common opinion about children; children’s needs; sexual trafficking and social roles;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to look at the common opinion about children in Cambodia. By interviewing the professionals in different help organizations we studied the common opinion about children in general and the common opinion about children who are exposed to sexual trafficking. LÄS MER

 3. 3. Det förflutna som spel - En analys av två dataspels pedagogiska potential i historieundervisningen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joel Svensson; Björn Öhammar; [2008]
  Nyckelord :Historia; dataspel; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar det historiska innehållet i två kommersiella dataspel, Call of Dutyoch EuropaUniversalis . Syftet med genomförd studie är att problematisera spelens innehåll i förhållande till entänkt undervisningssituation för att därigenom slå fast spelens eventuella pedagogiska potentialer. LÄS MER