Sökning: "Öland"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet Öland.

 1. 1. Reparationer av Ölandsbron

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Mahan Ansari; [2020]
  Nyckelord :Betongbroar; Ölandsbron; Korrosionsangrepp på betongkonstruktioner; Frostangrepp;

  Sammanfattning : Ölandsbron uppvisade omfattande skador bara tio år efter den invigdes. Detta gör att det är intressant att studera brons reparationer och även betongkonstruktioners reparationer allmänt. LÄS MER

 2. 2. Meröppet på Färjestadens bibliotek: hur används biblioteksrummetunder meröppet?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jens Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Meröppet; Färjestadens bibliotek; intervjustudie; folkbibliotek; bibliotekarie; användare; the four spaces;

  Sammanfattning : This thesis is about the Färjestadens librarys users in a self-service libraries. Färjestadens library is a public library in Öland a island in the Balticsea in Sweden. The library moved to new facilities in April 2016. LÄS MER

 3. 3. Turistnäringens anpassning till vattenbristen på Öland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Karolina Hansson Rosta; [2019]
  Nyckelord :Turism; Vattenbrist; Vattenförvaltning; Öland;

  Sammanfattning : Vatten är en begränsad resurs och tillgången påverkas av klimatförändringar och ökad vattenanvändning. Tidvis råder vattenbrist i Sverige och under åren från 2016 har situationen varit ansträngd i delar av landet. Turistnäringen är beroende av vatten och påverkar tillgången. LÄS MER

 4. 4. Blomremsors effekt på biodiversiteten i odlingslandskapet på Öland : En experimentell studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Andreas Friedrichs; [2019]
  Nyckelord :Biodiversitet; evertebrater; blomremsor; Öland; habitatförlust;

  Sammanfattning : Som en åtgärd för att försöka hjälpa den minskande populationen av rapphöna att återhämta sig tog HMKs Jaktklubb inspiration från ett lyckat projekt i England utfört av Game & Wildlife Conservation Trust. De sådde blomremsor som en åtgärd för att gynna evertebrater som är kycklingarnas huvudföda. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar och möjligheter för Conservation Agriculture på Öland : En undersökning av de öländska jordbrukarnas syn på Conservation Agriculture

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Cornelia Rödén; [2019]
  Nyckelord :Conservation Agriculture; Öland; attitudes; Conservation Agriculture; Öland; attityder;

  Sammanfattning : Klimatförändringar kommer att få en ökad påverkan på Ölands jordbruk genom en ökad medeltemperatur och fler extremväder som torka och skyfall. Jordbruket är dessutom en av de sektorer som bidrar mest till övergödningen av Östersjön. LÄS MER