Sökning: "Ömer Martin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ömer Martin.

 1. 1. Detection and localization of illicit wire less communication in an exam room through passive signal reconnaissance

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Martin Johansson; Hussein Joudah; Emil Holmberg; Ömer Simsek; [2021-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mer och mer går examination på våra universitet mot tentamen med hjälp av digitalahjälpmedel. Med detta kommer utmaningar om att vidhålla tentamenssäkerhetenoch att säkerställa rättvis examinering för alla studenter. LÄS MER

 2. 2. How does celebrity endorsement affect consumers' perception on brand image and purchase intention?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Martin Johansson; Ömer Bozan; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Having a celebrity endorse a product has in previous research been shown to increase both sales and brand awareness for companies. Celebrity endorsement can also be used by companies as a marketing communication strategy to build brand image. As a result of this, companies pay millions of dollars to have a celebrity endorse their products. LÄS MER