Sökning: "Ömer Sener"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ömer Sener.

  1. 1. En jämförelse av koldioxidutsläpp vid val mellan materialen stål eller trä (stål från Kina och trä från Sverige) vid produktion av halv prefabricerade flerbostadshus.

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

    Författare :Ömer Sener; Hardi Dilwi; [2018]
    Nyckelord :carbon dioxide environment; greenhouse gases; wood; steel; modular housing; China; Sweden; prefabricated;

    Sammanfattning : A problem with the construction line of business versus the environment is that there are not that much knowledge and rules around the carbon dioxide emissions that several construction projects releases. A lot of companies that we contacted didn´t have the knowledge about the carbon dioxide that releases from the construction projects that they´ve built. LÄS MER