Sökning: "Öppen förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Öppen förskola.

 1. 1. Pedagogens syn på sin roll och på lärandet på öppen förskola

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Heidi Holmberg Legebro; [2021]
  Nyckelord :Föräldraskap; Lärande; Pedagog; Samverkan; Öppen förskola;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte och frågeställningar var att beskriva pedagogernas syn på sin roll och vilket lärande pedagogerna ser som viktigt att bidra till på den öppna förskolan, samt att diskutera pedagogernas syn i förhållande till den öppna förskolans kontext. Vilket lärande ser pedagogerna som viktigt att öppna förskolan bidrar till? Hur ser pedagogerna på sin roll på öppna förskolan? Har samverkan och kontext någon betydelse för hur pedagogerna ser på sin roll och lärandet på öppna förskolan? Åtta pedagoger på lika många öppna förskolor i mellansverige intervjuades och resultatet analyserades med en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 2. 2. Värdegrund i barnböcker : en kvalitativ textanalys

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Österlie; [2021]
  Nyckelord :Children s books; gender equality; preschool; values; Barnböcker; förskola; jämställdhet; värdegrund;

  Sammanfattning : Det här är en studie som handlar om barnböckers innehåll. Syftet med studien var att synliggöra olika värdegrundsaspekter som finns i barnböcker i förskolan. Fokus var jämställdhet med ett särskilt fokus på stereotypa könsmönster. LÄS MER

 3. 3. Kortare vikariat – kortare introduktion? : En kvantitativ studie om hur en introduktion kan anpassas efter korttidsvikarier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Diana Skaugvoll; Malin Vukota Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Introduction models; 4C-model; IWG-model; socialization dimensions; temporary worker; Introduktionsmodeller; 4C-modellen; IWG-modellen; socialisationsdimensioner; tillfälligt anställda;

  Sammanfattning : This essay is written on behalf of the education administration office in Umeå municipality. Currently, those who work as short-term substitutes in the education administration, does not receive an introduction. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet i förskolan. Hur, vad och varför? : En litteraturstudie om flerspråkiga barns möjligheter till språkliga och kommunikativa färdigheter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Larsson; Edona Govori; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; språkutveckling; kommunikation; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur vardagsaktiviteter i svensk förskola kan gynna flerspråkiga barns framväxande av språkliga och kommunikativa färdigheter. Studien utgår från tre frågeställningar som efterfrågar hur, vad och varför pedagoger i svensk förskola arbetar med flerspråkiga barns språkliga och kommunikativa färdigheter som är både verbala samt icke verbala. LÄS MER

 5. 5. Försvinner omsorgen? - En kvalitativ studie om pedagogers syn på relationen mellan omsorg och undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annelie Hansson; Johanna Frid; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idén till denna studie började med funderingar kring vad som händer med pedagogers förhållningssätt till omsorg i relation till de ökade kraven på målinriktad undervisning i förskola. Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om hur pedagoger i förskolan ser på omsorg och undervisning i relation till varandra. LÄS MER