Sökning: "Öppna Myndigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Öppna Myndigheter.

 1. 1. Erfarenhet av eftervård vid uppkommen grad II-bristning : En intervjustudie med kvinnor som nyligen fött barn

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Gustafsson; Therése Karlsson; [2021]
  Nyckelord :second degree perineal tear; postpartum care; experiences; person-centered care; Grad II-bristning; eftervård; erfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grad II-bristningar är vanligt förekommande efter vaginal förlossning och kan medföra komplikationer. Svenska myndigheter och föreningar rapporterar brister i eftervården av förlossningsbristningar. Forskning kring kvinnors erfarenheter av eftervård efter uppkommen grad II-bristning är begränsad. LÄS MER

 2. 2. Concerning the Viability of Offshore Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA), and the Possibility for its Optimization.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekologi, miljö och botanik

  Författare :Leo Näsström; [2020]
  Nyckelord :Aquaculture; Integrated Multi-Trophic Aquaculture; IMTA; Offshore; Optimization; Vattenbruk;

  Sammanfattning : Ett stagnerat globalt fiske har lett till en snabb utökning av vattenbruket för att tillgodose den globala marknaden. Traditionellt vattenbruk har i västvärlden kännetecknats av monospecifika odlingar, ofta med mycket grav påverkan på sin omnejd. LÄS MER

 3. 3. Avdelningschefers perspektiv på medarbetares psykosociala hälsa i öppna kontorslandskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Emma Lööf; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial hälsa; öppna kontorslandskap; chefers påverkan; arbetsrelaterad hälsa;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate the department manager’s experiences of how open-plan offices affect employees' psychosocial health and how they can affect the psychosocial health of employees' in open-plan offices. The method had a qualitative approach and consisted of semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. ”Det var väl då jag började förstå att han använde pengar för att få mig i ett underläge” : En studie om betydelsen av resurser kopplat till ekonomiskt våld i nära relationer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Helia Tekfi; [2020]
  Nyckelord :ekonomiskt våld; våld i nära relationer; välfärdsstat; myndigheter; resurser; kapital;

  Sammanfattning : Ekonomiskt våld är ett utbrett samhällsproblem, trots det finns fortfarande relativt lite forskning som fokuserar på den ekonomiska dimensionen av våld i nära relationer. Med ett analytiskt fokus på resurser syftar denna studie till att utveckla förståelsen av mäns ekonomiska våld mot kvinnor och att undersöka myndigheters bemötande av detsamma. LÄS MER

 5. 5. "En större uppgift" - En kritisk retorikanalys av den svenska Polisens rekryteringskampanj ”Det finns en större uppgift”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Gribing; Caroline Stenström Toll; Matilda Thomasson; [2019-07-01]
  Nyckelord :Employer branding; identitet; myndigheter; Polisen; profil; rekryteringskommunikation; varumärke;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka Polisens rekryteringskommunikation för att utläsa om organisationens rekryteringsproblematik kan ligga i att de värden Polisen förmedlar om sig själva inte går i linje med sin värdegrund.Teori: Identitet, Employer branding, profil och retorik. Metod: Kritisk retorikanalys. LÄS MER