Sökning: "Öppna data"

Visar resultat 1 - 5 av 541 uppsatser innehållade orden Öppna data.

 1. 1. Didaktiken i praktiken : En intervjustudie om kunskaper, förmågor och ambitionerinom historiedidaktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anders Hektor; [2019]
  Nyckelord :Historia; gymnasiet; ämnesdidaktik; skoldebatt; läroplan; GY2011;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med föreliggande studie är att bidra med empirisk data till ettområde som förefaller sakna sådan: lärarnas syn på kunskap i sin yrkesutövning. Ytterligareett syfte är att nyansera den skoldebatt som förts kring reformerna 2011. LÄS MER

 2. 2. ”Alla är så lyckliga och jag är glad för deras skull.  Men jag dör långsamt inombords” : – en religionspsykologisk textanalys av ungdomars existentiella uttryck på BRIS öppna forum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Shamal Ghalandari; [2019]
  Nyckelord :adolescents; existential health; mental health; identity; Erikson; Melder; psychology of religion; WHO;

  Sammanfattning : During my time spent as a practitioner teacher I experienced that students lack of interest for the studies of religion. Nonetheless, students tend to have questions regarding their identity and existential health, questions that, arguably, could be discussed in the scholar of religion. LÄS MER

 3. 3. Brinna för eller brännas ut : en enkätstudie om socialsekreterares arbetsförhållanden rörande utbrändhet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alva Wikman; [2019]
  Nyckelord :Utbrändhet; social gemenskap; känslomässiga krav; erfarenhet; tid i yrket.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att genom en analys av sekundärdata insamlat via en enkätstudie undersöka om det fanns någon korrelation mellan utbrändhet och social gemenskap, känslomässiga krav eller erfarenhet inom yrket. Analysen visar att endast en av dessa faktiskt hade någon korrelation med utbrändhet i det aktuella data setet. LÄS MER

 4. 4. HINDER FÖR VIDAREUTNYTTJANDE AV ÖPPNA DATA Ur ett tjänsteutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rickard Andersson; Kristian Mörling; [2018-06-29]
  Nyckelord :Öppna data; Public sector information; PSI; tjänsteutveckling;

  Sammanfattning : It is said that reuse of open government data can result in positive effects like increasedtransparency and accountability in the government and additionally moreinnovative and effective public services. On the other hand, no benefit is actuallyrealized if open government data is not re-used and governments therefore need todo more than just publish data. LÄS MER

 5. 5. Att samtala om det egna barnets övervikt med barnhälsovården - en enkätstudie om föräldrars upplevelser av samtal med BHV-sjuksköterskan.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Hammarberg Almén; Beatrice Löfstrand; [2018-05-02]
  Nyckelord :Barnövervikt; BHV-sjuksköterska; enkätstudie; föräldrar; samtal; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Overweight among children is a large problem in the world, and it increases the risk of developing health issues and disease. In Sweden, it is tradition to let children be monitored by the public health care system. The child health nurse has the responsibility to monitor children’s growth in order to identify and prevent illness. LÄS MER