Sökning: "Öppna data"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden Öppna data.

 1. 1. Planerares arbetstillfredsställelse inom hemtjänsten i Luleå kommun

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ann-Sofie Isaksson Nordmark; [2018]
  Nyckelord :satisfaction; planners; home care; combined assignment; measure of job satisfaction; MJS; supply of competence; arbetstillfredsställelse; planerare; hemtjänst; kombinerade uppdrag; measure of job satisfaction; MJS; kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : Planeringen av brukarnas insatser inom hemtjänsten i Luleå kommun har förändrats. Antalet planerare har minskats, deras arbetsuppgifter har utökats och blivit mer strukturerade. Utöver planeringen arbetar planerarna även med omvårdnad hos brukare. Arbetsfördelningen varierar mellan enheterna. LÄS MER

 2. 2. En sund själ i en sund kropp : Hälsofrämjande faktorer som bidragit till att unga kvinnor tillfrisknat från ätstörning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Silfversten; Hannah Berglund; [2018]
  Nyckelord :anorexia nervosa; bulimia nervosa; eating disorders; health promotion; health; women; anorexia nervosa; bulimi; hälsa; hälsofrämjande; hälsopromotion; kvinnor; ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Man kan se att en stor andel unga kvinnor lider av ätstörning samtidigt som det ä rbrist på kunskap om vilka hälsopromotiva åtgärder som är viktiga vid tillfrisknande. Syftet med studien var att undersöka vilka hälsofrämjande faktorer som bidragit till att unga kvinnor tagit sig ur en ätstörning. LÄS MER

 3. 3. DATA ENVELOPMENT ANALYS – EFFICIENCY ANALYSIS ON 17 MIDDLE-SIZED HOSPITALS IN SWEDEN

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Reza Javid Gholam; [2018]
  Nyckelord :Data Envelopment Analysis; MCDEA; Hospital efficiency; Swedish healthcare system; Business and Economics;

  Sammanfattning : Rising costs of healthcare in most OECD-countries have contributed to a quest for research into the field of healthcare costs and efficiency, something that has not been free of controversies. As a result of that, healthcare financers as well as providers have become more inclined to measure performance and compare themselves to others with the same responsibilities. LÄS MER

 4. 4. Seniora medborgares uppfattning om robotar som hjälpmedel i dagliga aktiviteter i hemmet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Pia Slinning; Katrin Stäglich; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vilken uppfattning seniora medborgare har angående möjligheten att ta hjälp av en robot i hemmet. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer gjordes med hjälp av en intervjuguide med öppna frågor. I studien deltog 14 personer mellan 65 och 75 år. LÄS MER

 5. 5. "JAG ÄR INTE BARA EN SJUK TARM" : Mat och måltider vid inflammatorisk tarmsjukdom och patienters upplevda stöd från närstående och sjukvården

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Camilla West; [2018]
  Nyckelord :Inflammatorisk tarmsjukdom; kronisk sjukdom; mat; måltider; patient; upplevelser; stöd; bemötande; närstående; sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund Inflammatoriska tarmsjukdomar är kroniska och kräver kontinuerlig kontakt med sjukvården. Syfte Att utforska individers upplevelser kring hur deras inflammatoriska tarmsjukdom påverkat deras liv med inriktning på mat och måltider och hur de upplevt bemötandet och stödet från närstående och sjukvårdspersonal. LÄS MER