Sökning: "Öqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Öqvist.

 1. 1. Jämförelse av metoder för anslutning av GNSS-mätning till referenssystemet SWEREF 99

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Hanson; Joel Öqvist; [2019]
  Nyckelord :SWEPOS Post Processing Service; VRS; session duration; baseline length; GNSS; SWEPOS Beräkningstjänst; VRS; sessionstid; baslinjelängd; GNSS;

  Sammanfattning : GNSS är idag den vanligaste tekniken för positionering och för att ansluta punkter till det nationella referenssystemet SWEREF 99. Systemet realiseras av ett nätverk av permanenta referensstationer, SWEPOS. Nätet består av ett mindre antal stabilt förankrade klass A-stationer och ett större antal, men mindre stabila klass B-stationer. LÄS MER

 2. 2. Den upplevda kommunikationen under en omorganisering utifrån medarbetarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Ingela Nilsson; Malin Öqvist; [2018]
  Nyckelord :communication; management; manager; co-workers; reorganization; notices; lay off; kommunikation; ledning; chef; medarbetare; omorganisering; varsel; uppsägning.;

  Sammanfattning : Syftet var att genom en kvalitativ studie undersöka hur kommunikationen mellan chefer och medarbetare i en organisationsförändring upplevs gällande omorganisering, varsel och uppsägningar. Fem personer deltog som antingen fått besked om att få stanna kvar i organisationen eller som har blivit uppsagda. LÄS MER

 3. 3. Target identification using low level radar measurements

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Niclas Karlström; Anton Öqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Värdering av den militära nyttan hos obemannade markfarkoster som stödjer förband som strider till fots

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Öqvist; [2018]
  Nyckelord :Unmanned ground vehicles; UGV; Military utility; Obemannade markfarkoster; UGV; militär nytta;

  Sammanfattning : Historiskt har soldater till fots burit sin personliga utrustning till fots. Den övriga utrustning som soldaten behövde transporterades ofta i vagnar dragna av olika dragdjur. Då stridstempot och framförallt framryckningshastigheten har ökat, har behovet av att bära med sig all nödvändig utrustning ökat. LÄS MER

 5. 5. Methods to create compressive stress in high strength steel components

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amir Abdin; Kaveh Feyzabi; Oskar Hellman; Henrietta Nordström; Dilman Rasa; Gustav Thaung Tolförs; Per-Olof Öqvist; [2018]
  Nyckelord :residual compressive stress; high strength steel; methods of inducing stress; analyzing stress;

  Sammanfattning : Residual compressive stresses can be used to increase the lifetime of parts under cyclic stress as they negate the applied tensile stresses that cause crack initiation and propagation in the material. The goal of this project was to investigate methods to induce stresses, their advantages and disadvantages as well as depth and magnitude of induced stresses, and also to find methods of analyzing the induced residual stresses. LÄS MER