Sökning: "Örebro municipality"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden Örebro municipality.

 1. 1. Vidareutveckling av processverktyg för undersökning av detaljplaners miljöpåverkan : Med fokus på ökad användarvänlighet, automatisering och funktionalitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hampus Vestman; [2021]
  Nyckelord :Automation; checklist; development; environmental adaption; functionality; further development; investigation; iterative process; local planning; processing tool; significant environmental impact; strategy; sustainable development; urban planning; user friendliness; Användarvänlighet; automatisering; betydande miljöpåverkan; checklista; detaljplanering; funktionalitet; hållbar utveckling; iterativ process; miljöanpassning; miljöbedömning; processverktyg; stadsplanering; strategi; strategisk miljöbedömning; vidareutveckling; undersökning;

  Sammanfattning : Samtliga nya detaljplaner behöver genomgå en undersökning tidigt i planprocessen för att bedöma om planen tros kunna orsaka en betydande miljöpåverkan och i så fall behöva genomgå en strategisk miljöbedömning. Structor Miljöteknik arbetar med miljöbedömningar av detaljplaner med målsättningen är att väva in miljöanpassningsåtgärder i ett så tidigt skede av planeringen som möjligt för att bidra till en hållbar stadsplanering. LÄS MER

 2. 2. Tjänstepersoners inflytande i policyprocessen -En jämförelse av en liten respektive stor kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kristin Törnqvist; Mimmi Wahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Policy process; Influence; Public official; Municipality size;

  Sammanfattning : The notion that exists in society is that it is the politicians who decide while the public officials stand for facts within the policy process, and that they are active at various stages in the process. In practice, however, it looks different and the public officials have more influence than the theory predicts. LÄS MER

 3. 3. Ekologisk hållbarhet i parkförvaltning : en studie av styrmedel inom kommunerna Sollentuna, Umeå och Örebro

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ninna Astrup; [2020]
  Nyckelord :hållbar parkförvaltning; ekologisk hållbarhet; parkförvaltning; parkskötsel; styrmedel;

  Sammanfattning : Med bakgrund till hur angeläget och omtalat hållbarhet är i rådande diskussionsklimat, är det relevant att undersöka förvaltning av parkmiljö utifrån den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Parker är en del av staden som hävdar mindre yta och därför är det viktigt att förvalta de gröna värden som faktiskt finns i staden på ett hållbart sätt. LÄS MER

 4. 4. Beräkningsmodell som avser transport av massor - Jämförelse kostnader och utsläppspåverkan orsakad av lastbilstransporter av schaktmassor till och från ett entreprenadprojekt

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Carl-Oscar Carlsson; Johan Forslund; [2020]
  Nyckelord :Transportations; Excavation masses; Fuel consumption; Emissions; Skanska; Construction; Trucks; Filling material; Landfill; Quarry.; Transporter; Schaktmassor; Bränsleförbrukning; Utsläpp; Skanska; Anläggning; Lastbilar; Fyllnadsmaterial; Deponi; Täkt;

  Sammanfattning : Skanska har identifierat ett problem med att Örebro kommun har hårda restriktioner kring deponier och mängden massor som får lossas där. Då byggtakten under lång tid varit hög i Örebro ser Skanska att många deponier kring Örebro börjar bli fulla. LÄS MER

 5. 5. PARTY-POLITICS MATTERS IN PLANNING FOR SUSTAINABILITY -A comparative study of two Swedish municipalities with different party-political majorities

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joel Lindstrand Widström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to examine if party political governance creates different planning for sustainable development. The study examines two Swedish municipalities: Vellinge and Grums. These two municipalities have been selected because they have different political parties in majority. LÄS MER