Sökning: "Örebro universitet rättsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade orden Örebro universitet rättsvetenskap.

 1. 1. Maktdelning : och konstitutionellt rättighetsskydd

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Kian Andersson Darroudi; [2010]
  Nyckelord :State Law; Regeringsformen; Judicalization; Division of Power; Individual Human Rights; European Law; Statsrätt; regeringsformen; judikalisering; maktdelning; individuella fri- och rättigheter; Europarätt;

  Sammanfattning : The topic of this master thesis in legal science is state law and constitutional law, or more specific judicalization, with the division of power and thus increased individual legal rights in various forms. Sweden has traditionally had a weak constitutional protection for the individual’s legal rights. LÄS MER

 2. 2. Anbud + Accept = Avtal : - En lämplig modell för ingående av förhandlingsavtal?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Johanna Eriksson; Jenny Lindahl; [2010]
  Nyckelord :anbud-accept modellen; förhandlingsavtal; avtalsbundenhet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att utreda huruvida avtalslagens (AvtL) anbud-accept modell är tillämplig vid avtalsslut genom förhandlingar. Denna modell som stadgas i lagens 1 § föreskriver att ett avtal kommer till stånd genom att ett anbud besvaras med en överensstämmande accept. LÄS MER

 3. 3. Skulden och skammen. : Närvaron av skuld och skam i missbruksbehandling av kvinnor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbeteÖrebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbeteÖrebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Sonny Revahl; Lars Tjörnebro; [2010]
  Nyckelord :Skuld; skam; missbruk; kvinna; behandling;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the personnel’s perspective on how the emotions shame and guilt are present in the treatment of female addicts on an LVM institution. Three questions have been designed to meet the objective: How do they work in the treatment with guilt and shame, how important is it to work with these feelings and what significance does genders have in relation to shame, guilt and treatment? A qualitative approach and techniques have been used to obtain the result. LÄS MER

 4. 4. Uppsåtets nedre gräns : Ett slagfält för utvecklingen av det personliga ansvaret inom straffrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Ylva Vessman; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genom kriminalisering fastslår staten att ett visst beteende är önskvärt eller icke önskvärt.Syftet med detta är repressivt, att förhindra oönskat beteende; att försöka styra medborgarna till att undvika de kriminaliserade, oönskade, handlingarna. Vilket beteende somkriminaliseras är ett kriminalpolitiskt övervägande. LÄS MER

 5. 5. Bosnienkriget och ICTY : -tidens rättvisa?

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Azra Gacic; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER