Sökning: "Öresundsbron"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Öresundsbron.

 1. 1. Val av spänning och frekvens i den svenska järnvägens kontaktledningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Torkel Höglund; [2018]
  Nyckelord :15 kv 16? hz; 25 kv 50 hz; banelektrifiering; haparandabanan; järnvägsfordon; kontaktledningsmatning; kostnadseffektivisering; kraftförsörjning; lok; motorvagn; omformare; omformarstation; omriktare; ostlänken; svc-filter; traktionsmatning; öresundsbron; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For historical reasons, Swedish railways use 15 kV/16? Hz overhead contact lines for train traction, while the most common standard worldwide is 25 kV/50-60 Hz. This leads to higher investment costs for railway conversions and expansions, and to greater energy losses in the distribution of electricity to the trains. LÄS MER

 2. 2. Öresundslänken

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Gene Kalakutskiy Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Arkitektur; terminal; färjetrafik; Helsingborg; Öresundsregionen; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Öresundsregionen är idag Nordens största transnationella samarbetsregion och omfattar hela Skånes län samt östra delen av Danmark. Sedan öppningen av Öresundsbron, år 2000, har regionen varit den arbetsmarknad som vuxit hastigast i Sverige och placerar sig betydligt högre upp än Stockholm på listan. LÄS MER

 3. 3. Museum as Activist: (Re)inventing Institutional Paradigm at the Museum of Movements in Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Olga Zabalueva; [2018]
  Nyckelord :migration museums; participation; activism; museum definition; democracy; Museum of Movements; museology; civil society; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Vad händer bakom museimontrar och magasindörrar? Vem bestämmer vilket kulturarv som ska bevaras och vilken del av det ska utställas? Vem driver det osynliga maskineriet av museernas backstage-funktioner och genomför dagliga museirutiner? Museer som modernitetsinstitutioner har en särskild roll i processen för kunskapsproduktion och maktfördelning inom samhällen, först och främst genom att synliggöra vissa grupper och historier. Sedan 1900-talet uppmärkte man efterfrågan på strukturella förändringar i museer och på 2000-talet står det klart att museer behöver agera och framhålla sitt sociala ansvar. LÄS MER

 4. 4. ID-kontrollernas icke åsyftade effekter för tågresenärer och transportföretag vid Öresundsbron

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Jennifer Magnusson; Isabella Jusufovic; [2017]
  Nyckelord :border control; latent functions; manifest functions; migrant crisis; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to embark on a theory in examining the unintentional effects affiliated with the law, when legislation took place in establishing border controls within the internal boarder. The study is aiming to focus on the affects travelers along with transportation companies experience on a day to day basis. LÄS MER

 5. 5. En stad i förändring : En kvantitativ fallstudie om hur Malmös åldersstruktur har förändrats efter öppnandet av Öresundsbron år 2000 och dess samband med kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maja Borch; [2017]
  Nyckelord :Åldersstruktur; Malmö kommun; Migration; Öresundsbron; Ungdomskriminalitet; Kriminalitet; Storstad;

  Sammanfattning : Det första syftet i denna uppsats är att undersöka hur åldersstrukturen i Malmö kommun har förändrats efter Öresundsbron öppnade år 2000 och hur detta kan kopplas till migration. Ett andra syfte är att undersöka om en yngre åldersstruktur har ett samband med kriminalitet i svenska storstads- och förortskommuner. LÄS MER