Sökning: "Öresundsregionen och Öresundsbron"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Öresundsregionen och Öresundsbron.

 1. 1. Öresundslänken

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Gene Kalakutskiy Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Arkitektur; terminal; färjetrafik; Helsingborg; Öresundsregionen; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Öresundsregionen är idag Nordens största transnationella samarbetsregion och omfattar hela Skånes län samt östra delen av Danmark. Sedan öppningen av Öresundsbron, år 2000, har regionen varit den arbetsmarknad som vuxit hastigast i Sverige och placerar sig betydligt högre upp än Stockholm på listan. LÄS MER

 2. 2. Beskattning av i Sverige boende personer med inkomst från anställning i Danmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Perulf; [2015]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The commuting and the integration in the Öresund region have progressed ever since the bridge between Denmark and Sweden opened up for traffic in the year of 2000. Every day commuting across the border from the residence in one country to the place of work in the other country is taking place. LÄS MER

 3. 3. Skulle Öresundsregionen gynnas av en gemensam dansk-svensk valuta

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sara-Li Winter Johansson; Emilie Nord; [2013]
  Nyckelord :Öresundsregionen; Copenhagen Malmö Region; valutaunion; optimalt valutaområde; Business and Economics;

  Sammanfattning : Öresundsregionen är en djupt integrerad region som utgörs av södra delen av Sverige och östra delen av Danmark. Länderna sammanbinds av Öresundsbron som går mellan städerna Malmö och Köpenhamn och dagligen pendlar över 20 000 människor över sundet. LÄS MER

 4. 4. En stad, två länder : en komparativ fallstudie av ett cross-border projekt i Öresundsregionen, från lokalnivå till EU-nivå

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Josefine Sjöberg; [2013]
  Nyckelord :Danmark; Sverige; mix method; Öresundsregionen; EU; Cross-border; integration; fast förbindelse; Helsingborg; Helsingör; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen redogör för integrationen i Öresundsregionen genom att granska cross-border samarbetet av en fast transportförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Öresundsregionen är en framstående cross-border region i Europa och en tydlig ökning av integrationen har kunnat mätas sedan Öresundsbron byggdes. LÄS MER

 5. 5. Skatter och sociala avgifter på tjänsteinkomster i Öresundsregionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ludvig Wennström; [2011]
  Nyckelord :skatterätt; socialrätt; Öresund; 1408 71; 883 2004; arbeta i två länder; arbetsgivaravgift; skatteavtal; Sverige; Danmark; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Öresundsregionen är en mycket aktiv region med över tjugotusen människor som arbetspendlar dagligen. Rent fysiskt är det idag lättare att pendla över Öresund än förr, tack vare Öresundsbron. Det finns dock andra hinder. LÄS MER