Sökning: "Öresundsregionen"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Öresundsregionen.

 1. 1. Klusterutveckling i Öresundsregionen - en analys av Medicon Valley utifrån ett livscykelperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Julia Kiraly Åkesson; [2019]
  Nyckelord :cluster; cluster life cycle; biotech; medicon valley; greater copenhagen; cluster policy.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Clusters have become a buzzword in the economic vocabulary. But what characterises a cluster? A superficial definition of the term cluster is companies operating, cooperating and competing within a joint industry. Research suggests that clusters will have an important role in creating growth in the future, but a cluster is seldom created overnight. LÄS MER

 2. 2. Visionen om Öresundsregionen - Projektifiering, aktörer och visioner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Persson; [2019]
  Nyckelord :Projektifiering; Greater Copenhagen; Öresundsregionen; Gränsregion; Transnationell Integration; Interreg; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The southernmost Swedish region of Scania, the Danish capital region and the Danish region of Zealand are combined into the metropolitan region of Greater Copenhagen, sometimes referred to as the Öresund region. The regional integration is following the global trend of projectification, which means that the integration is increasingly done in project form. LÄS MER

 3. 3. Gatan är död, länge leve staden : en kritisk granskning av bilstaden och en vision för en framtida bilfri innerstad för Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Georg Krüger; [2018]
  Nyckelord :bilfri stad; bilfri stadsplanering; hållbar stadsplanering; landskapsarkitektur; Malmö; bilism; people space; cyklism; yta;

  Sammanfattning : Den fria platsmarken, “ytan mellan husen” eller helt enkelt - gatan utgör i grova drag hälften av många västerländska städers totala yta, Sverige inkluderat. Ungefär 65% av denna yta upptas i sin tur idag av biltrafiken genom sk. blandtrafik och parkering. LÄS MER

 4. 4. Öresundslänken

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Gene Kalakutskiy Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Arkitektur; terminal; färjetrafik; Helsingborg; Öresundsregionen; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Öresundsregionen är idag Nordens största transnationella samarbetsregion och omfattar hela Skånes län samt östra delen av Danmark. Sedan öppningen av Öresundsbron, år 2000, har regionen varit den arbetsmarknad som vuxit hastigast i Sverige och placerar sig betydligt högre upp än Stockholm på listan. LÄS MER

 5. 5. Från Öresundsregionen till Köpenhamnsregionen : En kritisk diskursanalys om den gränsregionala samordningen i Öresund

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Niklas Hellblom; [2018]
  Nyckelord :The Öresund region; Greater Copenhagen; Critical Discourse Analysis; Place marketing; Trickle-down; Metropolization; Core-periphery; Öresundsregionen; Greater Copenhagen; Kritisk diskursanalys; Place marketing; Trickle-down; Metropolisering; Centrum och periferi;

  Sammanfattning : This study focuses on the reformation of the cross-border political coalition in the Scandinavian region of Öresund, specifically the re-organization of Öresundskommitteen to Greater Copenhagen & Skåne Committee. Through the lens of Critical Discourse Analysis, the study critically examines the newly advocated regional strategy focusing on international place marketing of the collective brand Greater Copenhagen, underlying power structures and incentives of the reformation as well as the subsequent consequences for the regional development. LÄS MER