Sökning: "Östermalm"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Östermalm.

 1. 1. Skillnader i motivation & fysisk aktivitet hos ungdomar i Stockholm : En kvantitativ studie jämförande grupper utifrån socioekonomisk status

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Caroline Wängberg; Frida Grahn; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; ungdomar; Stockholm; Socioekonomisk status; motivation;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte var att undersöka om det i Stockholm fanns skillnader i fysisk aktivitet och motivation till fysisk aktivitet mellan ungdomar boende i områden med olika socioekonomisk status. Det var även av intresse att undersöka eventuella samband mellan fysisk aktivitet och motivation till fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 2. Maskininlärning som verktyg för att extrahera information om attribut kring bostadsannonser i syfte att maximera försäljningspris

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lukas Ekeberg; Alexander Fahnehjelm; [2018]
  Nyckelord :correlation; linear regression; decision tree regressor; random forest regressor; gini impurity; pricing; property market; data features; predictive models; machine learning algorithms;

  Sammanfattning : The Swedish real estate market has been digitalized over the past decade with the current practice being to post your real estate advertisement online. A question that has arisen is how a seller can optimize their public listing to maximize the selling premium. LÄS MER

 3. 3. Opportunities in rooftop greenhouses in Stockholm : a study of the potential of commercial rooftop greenhouse urban agriculture in Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Felicia Sen; [2018]
  Nyckelord :alternative food networks; business model; business strategy; commercial urban rooftop agriculture; rooftop greenhouses; short food supply chain; sustainability;

  Sammanfattning : Due to climate change, our resource depleation, population growth and further, our reliance on the world’s food production creates vulnerabilities and we need to find alternative agriculture methods. Commercial rooftop greenhouses are developing all around the world and to Stockholm this create an opportunity to produce food all year. LÄS MER

 4. 4. Prisutvecklingen i Stockholms stadsutvecklingsområden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofie Wassenius; [2018]
  Nyckelord :Prisutveckling; Stockholm; stadsutvecklingsområden; bostadsrätt; hedonisk prismodell; regressionsanalys; Development in price; urban development areas; hedonic price model; regression analysis; Business and Economics; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Stockholms stad äger stor del av marken i Stockholms kommun. När byggherrar vill bygga bostäder tecknar Stockholms stad och byggherrarna ett markanvisningsavtal. Vid tecknade av markanvisningsavtalet bestäms priset för marken men förvärvet genomförs först när fastigheten tillträds. LÄS MER

 5. 5. Automatisk trädkartering i urban miljö : En fjärranalysbaserad arbetssättsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Gabriel Klitkou; [2018]
  Nyckelord :Tree mapping; LiDAR; Orthophotos; Urban Trees; Tree Registers; Precision Recall; Machine Learning; Trädkartering; LiDAR; Ortofoton; Urbana träd; Trädregister; Precision Recall; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Digital urban tree registers serve many porposes and facilitate the administration, care and management of urban trees within a city or municipality. Currently, mapping of urban tree stands is carried out manually with methods which are both laborious and time consuming. LÄS MER