Sökning: "Östersund"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade ordet Östersund.

 1. 1. Att bygga sin omgivning - Östersunds identitetsskapande och självpresentation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linnéa Johansson; Damir Skajko; [2019-05-16]
  Nyckelord :Östersund; democracy; history; urban development; marketing; demokrati; historia; stadsutveckling; marknadsföring;

  Sammanfattning : Målet med vår kandidatuppsats är att ge läsaren en inblick i Östersunds arbete med stadsutveckling och om kommunen förhåller sig till arbetet på ett demokratiskt och välfärdsinriktat sätt eller ej, samt hur staden förhåller sig till sin historia. Vår centrala forskningsfråga behandlar vilken identitet staden har skapat sig genom sin marknadsföring. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationsproblemi agila distribuerade team : En studieav identifierade kommunikationsproblem och lösningar för agila distribueradeteam.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Erik Van Zwoll; Andreas Blivik; [2019]
  Nyckelord :Communicationproblems; agila teams; distributed agile teams; Kommunikationsproblem; agila team; distribuerade agila team;

  Sammanfattning : The   agile methods are becoming increasingly more common to use in distributed   work, the globally growing IT market has led to IT-system development often   being distributed. The fact that many   teams today choose to work distributed and agile has brought with it some new   communication problems. LÄS MER

 3. 3. Hållbar uppvärmning : Vilket är det mest hållbara alternativet för uppvärmning av en nybyggd villa i Östersunds tätort?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Maria Turunen; [2019]
  Nyckelord :Uppvärmning; värmepump; pellets; fjärrvärme; hållbarhet;

  Sammanfattning : Rapporten jämför frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, bergvärmepump, frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets och pelletspanna för en nybyggd villa i Östersund. Det finns fem olika framtidsscenarier med varierande utfall av elmix samt elpris och är en känslighetsanalys för elprisets påverkan och miljöbelastning för respektive uppvärmningsalternativ. LÄS MER

 4. 4. Platsintraprenörer och platsvarumärke : Fallstudie: Östersund

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Annika Jonsson; Gustaf Nordlöf; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. How sports events can have a long-term impact on a destination´s image : A case study of the IBU Biathlon World Championships 2019 in Östersund

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Anna-Katharina Daub; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER