Sökning: "Östersund"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet Östersund.

 1. 1. Att bygga sin omgivning - Östersunds identitetsskapande och självpresentation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linnéa Johansson; Damir Skajko; [2019-05-16]
  Nyckelord :Östersund; democracy; history; urban development; marketing; demokrati; historia; stadsutveckling; marknadsföring;

  Sammanfattning : Målet med vår kandidatuppsats är att ge läsaren en inblick i Östersunds arbete med stadsutveckling och om kommunen förhåller sig till arbetet på ett demokratiskt och välfärdsinriktat sätt eller ej, samt hur staden förhåller sig till sin historia. Vår centrala forskningsfråga behandlar vilken identitet staden har skapat sig genom sin marknadsföring. LÄS MER

 2. 2. Feasibility of an Electrically Tuneable EMC Susceptibility Antenna for 26-150 MHz

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Lucas Svensson; Gustaf Ljungné; [2019]
  Nyckelord :EMC; tuneable; antenna; low frequency; susceptibility; electromagnetic compatibility; immunity; testing; 26-150 MHz; changing size; EZNEC; SAAB; tuned antenna; anechoic chamber;

  Sammanfattning : Electromagnetic compatibility (EMC) is an essential part in today’s society and there are more products around us that emit electromagnetic waves than ever before. To make sure that all these products function properly under all circumstances EMC testing is needed. One test that is conducted is radiated immunity testing. LÄS MER

 3. 3. Trip planner : A web application for planning carpooling between Mid Sweden University's campuses

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Ali Omran; [2018]
  Nyckelord :MIUN; carpooling; usability; web-application.;

  Sammanfattning : Mid Sweden University staff has several different meetings around the year. Most meetings take place in Mid Sweden University's various campuses (Sundsvall and Östersund). In order for the staff to be able to participate in these meetings, rental-cars are rented from different rental companies. LÄS MER

 4. 4. Additive manufacturing for field repair and maintenance of the assault rifle AK5C – a feasibility study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Mikrosystemteknik

  Författare :Emmelie Simic; [2018]
  Nyckelord :Additive manufacturing;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to see if it is possible to use additive manufacturing(AM) for field repair and maintenance of the assault rifle AK5C, by finding a suitableadditive manufacturing process and make a functional evaluation of the additivemanufactured components: hammer axis, gas cylinder and the magazine follower. TheSwedish Defense Materiel Administration (FMV) is an administration that supplies theSwedish armed forces with materiel. LÄS MER

 5. 5. Kommunen, idrottsrörelsen och det sociala kapitalet : Östersunds kommuns samröre med IFK Östersund 1965–1978

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Staffansson Per; [2018]
  Nyckelord :historia; socialt kapital; idrottsrörelsen; kommunalt ekonomiskt stöd; välfärdssamhället; föreningsliv;

  Sammanfattning : The Swedish model was constructed on the idea of corporatism. In the welfare state that the social democratic government where building, the sport movement played a considerable part. Through sport the citizens, in their leisure, where fostered for their role as good, productive members of the community. LÄS MER