Sökning: "Östra"

Visar resultat 1 - 5 av 621 uppsatser innehållade ordet Östra.

 1. 1. Utbyte av ställverk på Roslagsbanans Östra Station

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ahmed Abdi Mahamud; Ali Ahmed Tayib; [2021]
  Nyckelord :EBILOCK 950; track circuit; Object Controller; DigiCode; railway; cycle time; Signalställverk 95; spårledning; utdelar; DigiCode; järnväg; cykeltid;

  Sammanfattning : Ett signalställverk används för säker styrning av tågtrafiken. Ett datorställverk säkerställer atttåg kan framföras på en järnvägssträcka genom att låsa tågvägar och även förhindra otillåtnakombinationer av tågvägar. LÄS MER

 2. 2. Grandödens och andra faktorers effekt på aspens lavflora i Fiby urskog

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Tore Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :Fiby; granbarkborre; lavar; asp; ljus;

  Sammanfattning : Fiby urskog är sedan lång tid tillbaka känt för en stor biologisk mångfald med många hotade arter. Bland annat finns en intressant lavflora knuten till områdets gamla aspar. Under sommaren 2019 dog stora delar av områdets granar av granbarkborreangrepp. LÄS MER

 3. 3. Resursplanering BDX : Planering och administrering av personal och resurser

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sebastian Rönnbäck; [2021]
  Nyckelord :resursplanering; tidplan; gantt; behovsanalys; administrativahjälpmedel;

  Sammanfattning : I egenskapen att jag var nyanställd i BDX division entreprenad mark östra så var det tid och energikrävande att få en överblick över vilka alla mina arbetskollegor var, vilken befattning dom besatt och sysselsättningsgrad. Detta är dock inget som bara jag som nyanställd kan uppleva då branschen är ytters säsongsbetonad av självklara själ och medarbetare framförallt yrkesarbetare blir uppsagda under vinterhalvåret. LÄS MER

 4. 4. Översiktsplaneringens roll för att minska växthusgasutsläpp i det lokala klimatarbetet - En fallstudie av Lunds kommuns nya översiktsplan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Frida Villemoes; [2021]
  Nyckelord :Master plan; Greenhouse gas emissions; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : To reduce the emissions of greenhouse gases by local efforts, physical planning plays an essential part. It can have a great impact on our greenhouse gas emissions, by deciding important things as transport and energy planning. This study aims to examine the role of municipal comprehensive planning in the work to reduce greenhouse gases. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan jordbruksform och fäbodtyp i Ångermanland : En studie på sockennivå utifrån historiska redogörelser och 1865 års jordbruksstatistik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för miljö- och biovetenskap

  Författare :Ylva Edblom; [2021]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; fäbodtyper; agrarhistoria; ångermanland; jordbruksstatistik;

  Sammanfattning : Fäbodar är en bosättning på den utmark som under sommarsäsongen nyttjas till bete för kreatur. I Sverige förekommer olika former av fäbodtyper som nyttjas olika, exempelvis används vissa endast till bete medan andra har både bete, slåtter och/eller åker. I Ångermanland förekommer två fäbodtyper. LÄS MER