Sökning: "Överdriven Konsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Överdriven Konsumtion.

 1. 1. Towards sustainable consumption patterns : A market feasibility study for a peer-to-peer sharing platform at KTH

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Fernando Barrios; [2019]
  Nyckelord :sharing economy; peer-to-peer sharing; model; survey; consumer behavior; survey research; delning ekonomi; peer-to-peer-delning; modell; undersökning; konsumentbeteende; enkätundersökningar;

  Sammanfattning : Peer-to-peer sharing platforms appear as a valid option to stop excessive consumerism. The success of a peer-to-peer sharing platform at Kungliga Tekniska Högskolan university mostly depends on the capability to comprehend the potential users’ motives for engagement. LÄS MER

 2. 2. Influencer Marketings påverkan på millennials etiska klädkonsumtion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tatiana Akopov; Evelina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Miljö; Hållbarhet; Marknadsföring; Millennials; Generation Y; Sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom marknadsföring har resulterat i att företagen numera lägger stor vikt vid att synas på sociala medier, vilket gett upphov till en omfattande användning av Influencer Marketing. Detta används särskilt effektivt vid marknadsföring av kläder mot målgruppen millennials, via Instagram. LÄS MER

 3. 3. Studies of energy efficiency and market access of domestic charcoal stoves in Maputo City

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Valdemiro Jamal Sultane; Massimbe Graca Do Rosario; [2018]
  Nyckelord :Energy Efficiency; domestic charcoal stoves; Thermal power; Biomass; Energieffektivitet; hushållskolugnar; Värmekraft; Biomassa.;

  Sammanfattning : In Mozambique, almost 80% of the population uses firewood for their energy needs,  however this use is not exclusive only to rural areas, observing the same in urban areas who not only use the wood and also charcoal stoves. Because of this situation, there is a huge devastation of the forest, which has caused the depletion of flora, thus missing native species without its due spare. LÄS MER

 4. 4. Ganska snart, men inte nu : Generation Y:s förhållningssätt till pensionssparande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Mathias Sjöström; Gabriella Svensson; [2018]
  Nyckelord :Generation Y; cognitive bias; financial literacy; retirement savings; Generation Y; kognitiva bias; finansiell bildning; pensionssparande;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Generation Y är idag unga vuxna och kommer när de blir pensionärer få ut en lägre inkomst än dem som går i pension idag, vilket ökar betydelsen av ett eget sparande. Tidigare studier har visat ett samband mellan en hög finansiell bildning och pensionssparande. Den finansiella bildningen har dock visats vara låg bland unga. LÄS MER

 5. 5. En jämförande studie om affärsmodeller för upcycling i textilindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecka Jörtsö; Julia Leffler; [2017]
  Nyckelord :Upcycling; resurseffektivitet; hållbara affärsmodeller; textilindustrin;

  Sammanfattning : Till följd av överdriven konsumtion av textil är textilavfall ett växande problem. Det finns utrymme att utveckla metoder för att kunna ta tillvara på överflödet av textilavfall på ett resurseffektivt sätt och upcycling är en metod för detta och en växande trend inom textilindustrin. LÄS MER