Sökning: "Överförmyndare"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Överförmyndare.

 1. 1. Framtidsfullmakten – ett tryggare alternativ till de hjälpåtgärder i form av god man eller förvaltare som samhället erbjuder?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Tolge; [2021-02-04]
  Nyckelord :Framtidsfullmakt; Fullmaktsgivare; Fullmaktshavare; Förvaltare; Förvaltarskap; Godmanskap; God man; Granskare; Länsstyrelsen; Riksrevisionen; Ställföreträdare; Ställföreträdarskap; Överförmyndare;

  Sammanfattning : Massmedierna har de senaste åren inte lyckats att förmedla en särskilt nyanserad bild av varken det offentliga systemet med gode män och förvaltare eller det privata alternativet framtidsfullmakten. Även om det finns brister inom det offentligrättsliga systemet så är problemen inte lika stora och utbredda i verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Det sitter i väggarna : Vad styr vid rekrytering av ställföreträdare på överförmyndarverksamheter?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna Blad; Karlsson Palmgren Pernilla; [2019]
  Nyckelord :guardianship; chief guardian; limited guardianship; tacit knowledge; profession; Förvaltare; God man; Överförmyndare; tyst kunskap; profession;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how social workers on a Chief Guardian unit work from their conditions when recruiting guardians. More specifically, we wanted to see how the law, the practise and the professionals’ tacit knowledge affect their judgement of guardians and how the organisation and the government of the Chief Guardian unit affect their work. LÄS MER

 3. 3. God man för ensamkommande barn – ett ställföreträdarskap som fyller en god funktion?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Boeryd; [2016]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; god man; ensamkommande barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats syfte är att undersöka i vad mån svensk rätt tillgodoser asylsökande ensamkommande barns rätt till en ställföreträdare under asylprocessen och vid ett eventuellt beslut om uppehållstillstånd. Uppsatsen tillämpar rättsdogmatisk metod. LÄS MER

 4. 4. Mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Bromölla kommun : ett fall av misslyckad integration?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Östgård; [2015]
  Nyckelord :implementering; integration; kulturkrock; rutiner; samarbete;

  Sammanfattning : Integration är en diskussion som är högt på agendan i Sverige. Mitt syfte har med denna uppsats varit att ta reda på hur ensamkommande flyktingbarn får chans att integreras i Bromölla kommun. LÄS MER

 5. 5. Oönskad föräldraförvaltning avaktier i familjeägt bolag. : Var ligger den reella beslutandemakten?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Christoffer Burström; [2015]
  Nyckelord :SME; change of generation; guardianship; real power of decision; SME; generationsskifte; förmyndaransvar; reell beslutandemakt;

  Sammanfattning : Vid ett oplanerat generationsskifte när arvingen är omyndig är risken stor att den reella beslutande makten tillfaller en oönskad person. Anledningen till detta är den betydande förmyndarförvaltning en efterlevande förmyndare kan utöva över tillgångar den omyndige fått via legalt arv/testamente eller gåva. LÄS MER