Sökning: "Övergångsrättvisa"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Övergångsrättvisa.

 1. 1. Inkludering vs. Exkludering: En undersökning av övergångsrättvisa och frihet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olle Tolke; Nicholas Eklund; [2020]
  Nyckelord :Övergångsrättvisa; inkluderande; exkluderande; frihet; Sydafrika; Sierra Leone; Burundi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ studie av övergångsrättviseprocesserna i Sydafrika 1990–2005, Sierra Leone 1999-2014 och Burundi 2000-2015 utifrån dess inkluderande respektive exkluderande natur. Uppsatsen ämnar undersöka korrelationen mellan en inkluderande respektive exkluderande övergångsrättviseprocess och graden av frihet i landet. LÄS MER

 2. 2. Kvinnlig egenmakt i Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Riis; Hanna Södergren; [2020]
  Nyckelord :kvinnlig egenmakt; varaktig fred; övergångsrättvisa; politiskt deltagande; social ställning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vad innebär kvinnlig egenmakt och hur har det påverkat Rwandas varaktiga fred och Demokratiska Republiken Kongos brist på varaktig fred? I följande komparativa studie av kvinnlig egenmakt i Rwanda (1994-2009) och DRK (2003-2018) undersöks politiskt deltagande, social ställning och övergångsrättvisa med hjälp av rapporter, vetenskapliga artiklar och statistik från Världsbanken, V-Dem m.fl. LÄS MER

 3. 3. Transitional Justice - Setting Aside Rule of Law in Order to Reach the Rule of Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Nordbring; [2019]
  Nyckelord :jurisprudence; public international law; legal history; law; criminal law; transitional justice; the rule of law; access to justice; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Transitional justice is a term and concept which describes how countries deal with large-scale human rights abuses through different judicial and non-judicial measures in order to achieve reconciliation and hold perpetrators accountable. Transitional justice as a concept was born out of practice as a response to how countries in the 1980–1990s dealt with large-scale abuses committed by the earlier regime in the countries’ transition from authoritarian rule towards becoming a democracy. LÄS MER

 4. 4. Militären, folket och staten - En fallstudie om övergångsrättvisa i Brasilien och statens pendlande mellan auktoritarism och demokrati

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Orinius Welander; Mari Wallin; [2019]
  Nyckelord :ansvarsskyldighet; auktoritarism; demokrati; förtryck; övergångsrättvisa; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Brasilien gick till val under 2018 och röstade fram en ny statschef vid namn Jair Bolsonaro, en konservativ politiker vars inriktning lutar åt det auktoritära ledarskapet. Det brasilianska valresultatet skapade diskussion gällande hur den brasilianska politiken skulle komma att förändras i grunden, eller rättare sagt om politiken skulle återvända till ett auktoritärt styre likt det som infann sig före demokratiseringen. LÄS MER

 5. 5. Kamp för erkännande av folkmord : begreppsanalys av folkmord i den Baltiska kontexten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ingrida Kaulinyte; [2017]
  Nyckelord :Begreppsanalys; Baltikum; Folkmord; Sovjet; Förintelse; Etnisk rensning; Brott mot mänskligheten; Intention.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I sökande för övergångsrättvisa kan folkgrupper som har blivit utsatta för grova övergrepp använda beteckningen folkmord. Tre stater som har valt denna angreppsätt är Estland, Lettland och Litauen. Fokus ligger på det sovjetiska våldet gentemot dessa länders etniska befolkning fr.o. LÄS MER