Sökning: "Övergångsställen"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Övergångsställen.

 1. 1. Är Stockholm anpassad för synskadade?

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Helin Celep; Victoria Remmel; [2021]
  Nyckelord :Visual impairment; blindness; accessibility; color contrasts; urban environment; Synnedsättning; blinda; tillgänglighet; ledstråk; kontrastmarkeringar; stadsmiljö;

  Sammanfattning : There is a lot of talk about the necessity of creating accessibility within cities, but is it created for everyone? A multitude of different disabilities exists and this study focuses on the accessibility for the visually impaired in Stockholm. Persons with visually impairment have it more difficult to participate in the physical and social environment on the same terms as a person with full vision, and it is therefore important to create an environment where they can participate. LÄS MER

 2. 2. Övergångsställe eller gångpassage? : En studie om framkomlighet vid olika gång- och fordonsflöden

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Alba Lunner; Siri Norling; [2021]
  Nyckelord :ramkomlighet; gångpassage; obevakat övergångsställe; fordon; gångtrafikanter; gående; fotgängare; fördröjning; riktlinjer; flöde;

  Sammanfattning : År 2000 trädde lagen om väjningsplikt i kraft vilket gav gående företräde vid obevakadeövergångsställen. Som konsekvens av lagen överfördes den fördröjning, som tidigaredrabbat gående, på fordon. Tidigare studier har visat att det inte är säkrare att korsa vägenvid ett övergångsställe än på andra platser. LÄS MER

 3. 3. Trafiksäkrare gång- och cykelvägar till skolan: En fallstudie på Tenhultsskolan i Jönköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Anna-Bella Arnsmar; Lisa Simonsson; [2020]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet vid skola; barn och trafiksäkerhet; fysiska och beteendepåverkande åtgärder;

  Sammanfattning : Syfte: Idag upplevs det att vissa gång- och cykelvägar till skolan inte är tillräckligt trafiksäkra, vilket resulterar i att många föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan istället. Det medför att antalet barn som går och cyklar till skolan minskar. För att ändra på det här bör åtgärder tillämpas. LÄS MER

 4. 4. PreCro : A Pedestrian Crossing Robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :EBBA HEDBERG; LINNEA SUNDIN; [2020]
  Nyckelord :mechatronics; Pixy2; vision sensor; magnetic encoders; pedestrian crossing; mekatronik; Pixy2; bildsensor; magnetisk givare; övergångsställe;

  Sammanfattning : For people who suffer from visual impairment, getting around in traffic can be a great struggle. The robot PeCro, short for Pedestrian Crossing, was created as an aid for these people to use at pedestrian crossings equipped with traffic lights. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar en ökad belysningsstyrka på övergångsställen bilisters hastighet?

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling; Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Anton Karlsson; Alexander Hjorth; [2020]
  Nyckelord :Road lighting; reinforced lighting; traffic safety; pedestrian crossing; vehicle speed; street lighting.; Vägbelysning; intensivbelysning; trafiksäkerhet; övergångsställe; fordonshastighet; gatubelysning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur en ökad belysningsstyrka på övergångsställen påverkar bilisters hastighet. Vid vissa övergångsställen används idag intensivbelysning. LÄS MER